Baza rejestruje dorobek naukowy pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Tworzona jest w Oddziale Bibliografii
i Bibliometrii Biblioteki UG na podstawie materiałów przekazywanych przez autorów. Rejestracja danych bibliograficznych odbywa się w systemie Expertus. Baza zawiera dane o publikacjach od 2009 r. Nie są one jeszcze kompletne, ponieważ trwa uzupełnianie opisów.

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że 27 grudnia br. ukazało się Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym [...].
Jednak ze względu na konieczność dostosowania oprogramowania do nowego rozporządzenia, punktacja w bazie nadal zgodna jest z rozporządzeniem z 2012 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 877 ze zm.).

 

Wejście do bazy

Przewodnik

 

Kontakt Godziny pracy

Oddział Bibliografii i Bibliometrii, Biblioteka Główna, pok. 052
58 523-32-04, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: Magdalena Hamerska, pok. 3.32
58 523-32-51

poniedziałek - piątek 8.00-15.00

 

Dostarczanie materiału bibliograficznego

1. Materiał bieżący należy dostarczyć niezwłocznie po opublikowaniu wraz z wypełnionym formularzem wypełnij.

2. Jeżeli publikacja znajduje się w zbiorach Biblioteki UG  lub w Internecie (wolny dostęp lub zasoby elektroniczne UG) wystarczy tylko wypełnienie formularza.

3. Jeżeli publikacji nie ma w zbiorach Biblioteki UG lub w Internecie należy ją dostarczyć do Biblioteki osobiście, pocztą wewnętrzną lub pocztą elektroniczną.

4. Prosimy o dostarczanie publikacji na bieżąco oraz o sprawdzenie kompletności publikacji z lat wcześniejszych (2009-2015).

Forma przekazywanych materiałów:
- Oryginał pracy (po wprowadzeniu zwracamy autorom) lub jej kopia (ksero/skan).
- Kopia rozdziału/artykułu w czasopiśmie powinna obejmować tekst wraz ze stroną tytułową, redakcyjną i okładką źródła oraz ze spisem treści.
- W odniesieniu do prac, które ukazały się tylko w wersji elektronicznej, wystarczy wskazanie adresu internetowego publikacji.

Uwaga! Do bazy nie wpisuje się publikacji, w których autor podał afiliację inną niż UG.

Akty prawne
Zarządzenie nr 3/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników, doktorantów
i studentów Uniwersytetu Gdańskiego
oraz zmieniające je Zarządzenie nr 100/R/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku i Zarządzenie nr 23/R/16 z dnia 11 marca 2016 roku.


Punktacja w bazie

Punktacja według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877 ze zm.).

1. Monografie, rozdziały w monografiach

Punkty otrzymują:
- monografie recenzowane o objętości min. 6 arkuszy wydawniczych
- rozdziały w monografiach o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego

Uwaga! Warunkiem nadania punktów jest podanie informacji o objętości w arkuszach wydawniczych przez autora w formularzu.

 

Jak obliczyć objętość w arkuszach wydawniczych

2. Publikacje w czasopismach uwzględnionych w wykazach czasopism naukowych MNiSW

Dla publikacji z 2016 i 2017 r.:

Komunikat MNiSW z 9 grudnia 2016 r.

1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Dla publikacji z 2015 r.:

Komunikat MNISW z 18 grudnia 2015 r.

1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych

Dla publikacji z 2014 r.:

Komunikat MNISW z 31 grudnia 2014 r.

1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.

Dla publikacji z 2013 r. :
Komunikat MNISW z 17 grudnia 2013 r.

1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Dla publikacji z lat wcześniejszych więcej

Wyszukiwarka czasopism w Polskiej Bibliografii Naukowej (od 2009 r.)

3. Publikacje w zagranicznym czasopiśmie naukowych nieuwzględnionym w wykazach MNiSW (dotyczy nauk humanistycznych i społecznych):

Punkty otrzymują publikacje w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego.

4. Publikacje w czasopismach uwzględnionych w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Wskaźnik Impact Factor według bazy Journal Citation Report (JCR) zgodnie z rokiem publikacji.

Więcej o wskaźnikach bibliometrycznych stosowanych w bazie oraz indeksy cytowań

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 23/R/16
z dnia 11 marca 2016 roku

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 53
80-308 Gdańsk
tel. 58 523 32 10, 58 523 32 11
fax 58 523 32 09
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2014