Program

Dzień pierwszy
Godz. 10.00-13.40

Sesja I

10.00-10.10 otwarcie konferencji (Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Grażyna Jaśkowiak, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, Ewa Kobierska-Maciuszko, Kierownik Centrum NUKAT)

10.10-10.30 Ciągłość i inspiracja, czyli po co nam czasopisma naukowe (H. Hollender, Biblioteka Uczelni im. Łazarskiego) 

10.30-10.50 Paperity (M. Wojnarski, Paperity, Warszawa, Polska; Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

10.50-11.10 Ocena czasopism naukowych w Polsce - zasady, trudności, perspektywy (M. Hamerska, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego)

11.10-11.30 Drapieżni wydawcy okiem bibliotekarza i młodego naukowca  (P. Krajewski, Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

11.30-11.50 Od bibliometrii do altmetrii. Altmetrics jako alternatywne mierniki wpływu czasopism i autorów (M. Szuflita-Żurawska, Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej)

11.50-12.10 Dyskusja

 

12.10-12.30 Przerwa kawowa

 

Sesja II

12.30-12.50 Polskie czasopisma  w Open Access  (D. Alaburda, A. Tuchacz-Kurdziel, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego)

12.50-13.10 Czasopisma prawnicze w bibliotekach  (A. Lentas, Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)

13.10-13.30 Czasopisma naukowe w cyfrowym obiegu informacji i ich wykorzystanie przez czytelników UMCS (A. Wojtysiak, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)

13.30-13.40 Dyskusja

 

13.40-14.00 Przerwa kawowa

 

14.00-16.30 wycieczka do Europejskiego Centrum Solidarności

17.00……  – część jubileuszowa Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

Kolacja

 

Dzień drugi

Godz. 9.00-13.30

Sesja I

9.00-9.10 Otwarcie sesji (E. Kobierska-Maciuszko, Kierownik Centrum NUKAT)

9.10-9.30 Od CKTCz do NUKAT - organizacja i metody współpracy bibliotekarzy katalogujących wydawnictwa ciągłe (M. Ruszkowska, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego)

9.30-9.50 NUKAT w pigułce - zmiany, nowości, propozycje (I. Leonowicz, M. Rowińska, Centrum NUKAT)

9.50-10.10Kiedy nośnik ma znaczenie? Czasopisma elektroniczne w katalogu NUKAT  (M. Rowińska, Centrum NUKAT)

10.10-10.30 Techniczne aspekty dodawania i kontroli adresów URL w katalogu NUKAT (M. Jabłoński, Centrum NUKAT)

10.30-11.00 Dyskusja

 

11.00-11.30 przerwa kawowa

 

Sesja II

11.30-11.50 Rekordy analityczne - życie po życiu (I. Furgoł-Wala, T. Giza, Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej)

11.50-12.10 Szukanie wartości dodanej – czyli czasopisma pod lupą. Diagnoza w praktyce działań bibliotecznych i jej efekty w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (D. Gurdak, Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II)

12.10-12.30 Czy reprint czasopisma to nadal czasopismo? (D. Adamowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)

12.30-12.50 Powrót do przeszłości : przegląd konspiracyjnych czasopism Lubelszczyzny do 1945 r. (A. Wojtysiak, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)

12.50-13.30 Dyskusja

13.30 Zamknięcie obrad, lunch