Lp.

Tytuł

Rodzaj bazy

Opis

O bazie

1

A-Z Service

Baza pełnotekstowa

Pozwala na wyszukiwanie czasopism elektronicznych dostępnych w Bibliotece.

Dziedzina
biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

2

Academic Search Ultimate

Baza pełnotekstowa

Baza opracowana dla instytucji akademickich, oferuje największy wybór publikacji naukowych. Dostępna na platformie EBSCOhost.

Dziedzina
biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

3

ACS

Baza pełnotekstowa

Publikacje wydawane przez American Chemical Society.

Dziedzina
chemia, biologia, ochrona środowiska, medycyna
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

4

Agricola

Baza bibliograficzno-abstraktowa, część tytułów z dostępem do pełnych tekstów

Baza opracowywana przez Narodową Bibliotekę Rolniczą w USA. Dostępna na platformie EBSCOhost.

Dziedzina
rolnictwo, ochrona środowiska
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
-

5

AHFS Consumer Medication Information

 

Baza jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Baza jest aktualizowana co miesiąc. Dostępna na platformie EBSCOhost.

Dziedzina
medycyna
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

6

AIP

Baza pełnotekstowa

Czasopisma wydawane przez American Institute of Physics (AIP).

Dziedzina
fizyka
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

7

APS

Baza pełnotekstowa

Czasopisma wydawane przez American Physical Society (APS).

Dziedzina
fizyka
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

8

ARIANTA - Naukowe i Fachowe czasopisma elektroniczne

Baza bibliograficzno-abstraktowa, część tytułów z dostępem do pełnych tekstów

Baz polskich naukowych i fachowych czasopism dostępnych w formie elektronicznej. Zawiera m.in. dane bibliograficzne, informacje o dostępności i linki do pełnych tekstów.

Dziedzina
biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo
Dostęp
wolny dostęp
Inne
w języku polskim

9

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

Baza bibliograficzno-bibliometryczna, tzw. indeks cytowań

Zawiera dane bibliograficzne i abstrakty oraz informacje o cytowaniach publikacji. Stanowi część pakietu Web of Science.

Dziedzina
filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, religioznawstwo
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
indeks cytowań

10

ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts)
(Baza na CD/DVD)

Baza bibliograficzno-abstraktowa

Zakres czasowy: 1971 - wrzesień 2006.

Dziedzina
biologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo
Dostęp
Czytelnia Oceanograficzna w Gdyni
Inne
-

11

BazEkon

Baza bibliograficzno-abstraktowa, część tytułów z dostępem do pełnych tekstów

Opisy artykułów z wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych z zakresu ekonomii i gospodarki polskiej.

Dziedzina
ekonomia
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
w języku polskim

12

Bazhum

Baza bibliograficzno-abstraktowa, część tytułów z dostępem do pełnych tekstów

Bazhum to baza bibliograficzna rejestrująca całą zawartość czasopism od pierwszych numerów do bieżących prowadzona przez Muzeum Historii Polski. Każdy artykuł jest opisywany z osobna. Metadane są udostępnione z możliwością masowego eksportu i ponownego wykorzystania. Równolegle udostępniono pełnotekstową kolekcję 17 mazowieckich czasopism regionalnych http://mazowsze.hist.pl oraz czasopisma Instytutu Historii Nauki i Techniki PAN

Dziedzina
Humanistyka
Dostęp
Wolny dostęp
Inne
pełne teksty,
w języku polskim

13

BIOSIS – Biological Abstracts

Baza bibliograficzno-abstraktowa

Zakres czasowy: 2002-2003.

Dziedzina
biologia, rolnictwo
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
-

14

Business Source Ultimate

Baza pełnotekstowa

Baza czasopism elektronicznych, dostępna na platformie EBSCOhost.

Dziedzina
ekonomia
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

15

Cambridge University Press

Baza pełnotekstowa

Kolekcja czasopism pełnotekstowych z dziedzin humanistycznych: literatura, prawo, socjologia, psychologia, politologia, pedagogika, historia sztuki, antropologia, filozofia.

Dziedzina
Nauki humanistyczne
Dostęp
Sieć UG/ zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

16

Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)

Baza bibliograficzno-bibliometryczna, tzw. indeks cytowań

Zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty materiałów konferencyjnych oraz informacje o ich cytowaniach. Stanowi część pakietu Web of Science.

Dziedzina
biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
indeks cytowań

17

Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)

Baza bibliograficzno-bibliometryczna, tzw. indeks cytowań

Zawiera dane bibliograficzne i abstrakty materiałów konferencyjnych i informacje o ich cytowaniach. Stanowi część pakietu Web of Science.

Dziedzina
ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, bibliologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, religioznawstwo
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
indeks cytowań

18

DOAJ Directory of Open Access Journals

Baza pełnotekstowa

Lista pełnotekstowych czasopism naukowych dostępnych bez opłat. Tworzona na Uniwersytecie w Lund w Szwecji.

Dziedzina
biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo
Dostęp
wolny dostęp
Inne
pełne teksty

19

Dziennik Gazeta Prawna- E-wydanie

Baza pełnotekstowa

E-wydanie odzwierciedla codzienne papierowe wydania Dziennika Gazety Prawnej. Zawiera pełne archiwum wydań od 2002 roku. Zawiera akty prawne, kalkulatory, druki i bazę książek - o bieżącej tematyce kadrowej, podatkowej, prawnej i konsumenckiej.

Dziedzina
prawo i administracja
Dostęp
Biblioteka Główna- Czytelnia Informacji i Prasy oraz Biblioteka Ekonomiczna- Informatorium.Login i hasło dostepne u bibliotekarza.
Inne
pełne teksty,
w języku polskim

20

EBSCO eBook Academic Collection

Baza pełnotekstowa

Kolekcja pełnotekstowych książek elektronicznych dostępna na platformie EBSCO.

UWAGA! Osoby zainteresowane wydrukiem lub zapisaniem pdf proszone są o założenie bezpłatnego konta na platformie EBSCO pod adresem https://auth.ebsco.zone/user/create?ui_locales=PL W polu Uzytkownik proszę wpisać adres mailowy.

Dziedzina
biologia, chemia, prawo, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

21

EBSCOhost

Baza pełnotekstowa

Pakiet baz czasopism elektronicznych.
Kolekcja pełnotekstowych książek elektronicznych dostępna na platformie EBSCO.

UWAGA! Osoby zainteresowane wydrukiem lub zapisaniem pdf proszone są o założenie bezpłatnego konta na platformie EBSCO pod adresem https://auth.ebsco.zone/user/create?ui_locales=PL

Dziedzina
biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

22

Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library)

Baza pełnotekstowa

Baza pełnotekstowych czasopism naukowych, prowadzona przez Bibliotekę Uniwersytetu w Regensburgu Umożliwia dostęp do ok. 25656 darmowych tytułów. Baza w dwóch wersjach językowych: niemieckiej i angielskiej.

Dziedzina
biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo
Dostęp
wolny dostęp
Inne
pełne teksty

23

EMERALD

Baza pełnotekstowa

Czasopisma elektroniczne wydawnictwa Emerald Group Publishing.

Dziedzina
ekonomia, bibliologia, edukacja, prawo, turystyka
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

24

EMIS - Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny

Baza pełnotekstowa

Serwis rozwijany przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne zawiera pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona oraz G. Riemanna oraz około 50 czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997 do chwili obecnej. Ponadto oferuje materiały konferencyjne, wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym.

Dziedzina
matematyka
Dostęp
wolny dostęp
Inne
pełne teksty

25

EMIS Serwis ekonomiczny

Baza pełnotekstowa

Serwis ekonomiczny EMIS oferuje informacje z ponad 9,000 publikacji dotyczących rynków rozwijających się. Zawiera wiadomości ekonomiczne, finansowe, polityczne,makroekonomiczne,sektorowe oraz ze spółek, notowania giełdowe,statystyki,analizy ekonomiczne.UWAGA! Zabrania się automatycznego pobierania danych z wykorzystaniem tzw.robotów, szperaczy oraz wszelkich innych aplikacji , które automatycznie ściągają dane. Korzystanie z serwisu EMIS dozwolone jest wyłącznie w celach edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych, niekomercyjnych.

Dziedzina
Ekonomia
Dostęp
Tylko w sieci UG/ zdalny dostęp tylko pracownicy naukowi UG
Inne
pełne teksty

26

Encyclopedia Britannica Academic Edition

Baza pełnotekstowa

Wersja online prestiżowej, światowej encyklopedii wydawanej od prawie 250 lat.
Gromadzi najbardziej wiarygodnie informacje o otaczającym nas świecie.
Zawiera tysiące pełnotekstowych artykułów przygotowanych przez zespół ponad 4000 naukowców i specjalistów.

Dziedzina
biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

27

ERIC (Education Resource Information Center)

Baza bibliograficzno-abstraktowa, część tytułów z dostępem do pełnych tekstów

Baza czasopism elektronicznych, dostępna na platformie EBSCOhost.

Dziedzina
pedagogika, bibliologia
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

28

European Viewsw of the Americas: 1493-1750

Baza bibliograficzno-abstraktowa

To bibliograficzna baza danych, stanowi cenny indeks dla bibliotek, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych powstałymi w Europie pracami dotyczącymi obu Ameryk. Firma EBSCO Publishing, we współpracy z John Carter Brown Library, utworzyła ten zasób na podstawie „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750”, autorytatywnej bibliografii, dobrze znanej i cenionej przez uczonych na całym świecie. Baza danych zawiera ponad 32 000 pozycji i stanowi bogaty przewodnik po drukowanych rekordach dotyczących obu Ameryk, napisanych w Europie przed rokiem 1750.

Dziedzina
Historia
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
-

29

Forum Logopedy

Baza pełnotekstowa

Czasopismo "Forum Logopedy" stanowi niezbędne narzędzie w codziennej pracy logopedy.

Dziedzina
Logopedia
Dostęp
Czytelnia II Biblioteki Głównej. Hasło i login u dyżurującego bibliotekarza.
Inne
pełne teksty,
w języku polskim

30

Gale Virtual Reference Library

Baza pełnotekstowa

Kolekcja 30 wydawnictw informacyjnych (encyklopedie i słowniki) Gale.

Dziedzina
geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, technika, ekonomia, prawo, filozofia, psychologia, socjologia, politologia, historia, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, religioznawstwo
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

31

Gazeta Wyborcza - Archiwum

Baza pełnotekstowa

Archiwum zawiera artykuły o różnej tematyce, między innymi gospodarczej (giełda, finanse, telekomunikacja, technologia) politycznej, społecznej i kulturalnej. Ze względu na bogaty zasób tekstów, ich szerokie spektrum oraz stałą aktualizację, dostęp do Archiwum pozwala śledzić zmiany sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej w Polsce i na świecie.

Dziedzina
biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo
Dostęp
Biblioteka Główna (Czytelnia Informacji Naukowej) Dostęp dla jednego jednoczesnego Użytkownika.
Inne
pełne teksty,
w języku polskim

32

Green File

Baza pełnotekstowa

Baza czasopism elektronicznych, dostępna na platformie EBSCOhost.

Dziedzina
ochrona środowiska, rolnictwo
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

33

Health Source, nursing/Academic Edition

Baza pełnotekstowa

Baza czasopism elektronicznych, dostępna na platformie EBSCOhost.

Dziedzina
medycyna
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

34

Health Source/Consumer Edition

Baza pełnotekstowa

Baza czasopism elektronicznych, dostępna na platformie EBSCOhost.

Dziedzina
medycyna
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

35

HighWire Press

Baza pełnotekstowa

Archiwum pełnotekstowych czasopism naukowych udostępnianych bez opłat.

Dziedzina
biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo
Dostęp
wolny dostęp
Inne
pełne teksty

36

Historical Abstracts with Full Text

Baza pełnotekstowa

Baza czasopism elektronicznych, dostępna na platformie EBSCOhost.

Dziedzina
historia
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

37

Hospitality & Tourism Complete

Baza pełnotekstowa

Baza czasopism elektronicznych, dostępna na platformie EBSCOhost.

Dziedzina
turystyka, hotelarstwo, geografia, ekonomia, politologia
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

38

Humanities International Complete

Baza pełnotekstowa

Baza pełnotekstowa, zawierająca ponad 1200 czasopism i 2.9 mln rekordów opracowana przez Whitston Publishing z takich dziedzin jak humanistyka, literaturoznawstwo, politologia, historia sztuki itp.

Dziedzina
Baza humanistyczna
Dostęp
sieć UG/ zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

39

IBUK Libra

Baza pełnotekstowa

Baza zapewnia dostęp do elektronicznych wersji polskojęzycznych podręczników akademickich.

Dziedzina
biologia, geografia, geologia, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, religioznawstwo
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty,
w języku polskim

40

ICSD - FIZ Karlsruhe
(Baza na CD/DVD)

Baza pełnotekstowa

Baza chemiczna dostępna na platformie FIZ Karlsruhe. ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) zawiera wyczerpującą listę znanych nieorganicznych struktur krystalicznych publikowanych od 1913 roku, w tym ich współrzędnych atomowych.

Dziedzina
Chemia
Dostęp
Baza dostępna na CD. Biblioteka Główna (Czytelnia Informacji Naukowej)
Inne
-

41

InCities

Baza bibliograficzno-bibliometryczna, tzw. indeks cytowań

Narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science. Do korzystania z InCites niezbędne jest założenie konta na platformie Web of Science

Dziedzina
Interdyscyplinarna, Baza Bibliometryczna
Dostęp
sieć UG/ zdalny dostęp
Inne
indeks cytowań

42

IOPscience

Baza pełnotekstowa

Baza czasopism elektronicznych wydawnictwa IOP Publishing.

Dziedzina
chemia, fizyka, biologia, matematyka
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

43

ISSN Portal

 

Baza zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw ciągłych.

Dziedzina
biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo
Dostęp
tylko dla pracowników biblioteki UG
Inne
-

44

Journal Citation Reports

 

Ranking cytowalności czasopism, tworzony przez Institute for Scientific Information. Podaje wskaźniki pomiaru wpływu czasopism, m.in. impact factor.

Dziedzina
biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, bibliologia
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
indeks cytowań

45

JSTOR

Baza pełnotekstowa

Archiwum pełnotekstowych czasopism naukowych.

Dziedzina
ekonomia, prawo, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, botanika, ekologia, zoologia
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

46

Korpus Języka Polskiego PWN

Baza pełnotekstowa

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Dziedzina
Językoznawstwo
Dostęp
W sieci UG/ wolny dostęp
Inne
pełne teksty,
w języku polskim

47

Legal Source

Baza pełnotekstowa

Baza prawniczych czasopism elektronicznych, dostępna na platformie EBSCOhost.

Dziedzina
prawo
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty

48

Legalis

Baza pełnotekstowa

Baza zawiera:
- teksty aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, dziennikach urzędowych poszczególnych ministerstw oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
- orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądów Apelacyjnych, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych;
- wzory pism i dokumentów z różnych dziedzin praw;
- moduły specjalistyczne: Bibliografia Prawnicza, Monitor Prawno - Gospodarczy, Komentarze.

Dziedzina
prawo
Dostęp
z komputerów podłączonych do sieci WPiA i Biblioteki Prawnej oraz przez sieć Eduroam. Dostęp zdalny ograniczony dla WPiA.
Inne
pełne teksty,
w języku polskim

49

LEX Online

Baza pełnotekstowa

Baza zawiera: akty prawne publikowane w Dz. U.
i M.P., teksty aktów prawnych z dzienników resortowych i prawa miejscowego, orzecznictwo, bibliografię prawniczą. Uniwersytet Gdański ma dostęp do pakietu LEX Omega Akademia Premium - w ramach tego pakiety oferowany jest dostep do: LEX IPG, Polskiej Bibliografii Prawniczej, LEX Nawiagtor Post. Administracyjne, LEX Nawigator Zamówienia Publiczne, LEX Księgowość Premium, LEX Kadry Premium, LEX Zamówienia Publiczne Premium, LEX Budownictwo Premium, LEX Pakiet Prawo Europejskie, LEX Tłumaczenia

Dziedzina
prawo
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
pełne teksty,
w języku polskim

50

Library, Information Science & Technology Abstracts

Baza bibliograficzno-abstraktowa, część tytułów z dostępem do pełnych tekstów

Baza dostępna na platformie EBSCOhost.

Dziedzina
bibliologia
Dostęp
sieć UG / zdalny dostęp
Inne
-