Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego oferuje użytkownikom dostęp do licencjonowanych serwisów elektronicznych czasopism oraz książek, takich renomowanych wydawców, jak Elsevier czy Springer.

Do dyspozycji czytelników są między innymi bazy czasopism Science Direct, Springer LINK, JSTOR, American Chemical Society czy też kolekcja książek elektronicznych.

E-Zasoby dostępne są w sieci UG lub za pomocą usługi zdalnego dostępu.

Warunki licencji

Użytkowanie e-zasobów, zarówno w dostępie w ramach sieci UG, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.

Użytkownicy mogą:

  • przeszukiwać i przeglądać bazy i serwisy,
  • drukować i kopiować wyszukane rekordy, artykuły lub fragmenty tekstów, wyłącznie do celów osobistych, naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Zabrania się:

  • drukowania i kopiowania całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych,
  • Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej,
  • nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.