Europeana Wirtualna Biblioteka Europejska prezentująca cyfrowe zasoby bibliotek oraz instytucji naukowych i kulturalnych krajów Unii Europejskiej. Za pośrednictwem Europeany również można przeglądać zbiory polskich bibliotek cyfrowych.
osmikon Wirtualna Biblioteka Europy Wschodniej umożliwiająca wyszukiwanie specjalistycznych informacji naukowych z zakresu historii, języka, literatury, polityki
i kultury  wschodnich, środkowo i południowo-wschodnich krajów europejskich.
DART Europe Pełne teksty prac doktorskich i habilitacyjnych powstających w Europie.
Discover Yale Digital Commons Kolekcja ponad 25 tys. zdjęć eksponatów pochodzących z archiwów, muzeów
i bibliotek Uniwersytetu Yale.