A do Z Lista czasopism elektronicznych dostępnych w Bibliotece. Czasopism można szukać poprzez: tytuł, dziedzinę oraz ISSN.
Serwisy e-czasopism Bazy czasopism elektronicznych. Umożliwiają poszukiwania artykułów na konkretny temat i dostęp do pełnych tekstów.
Web of Science Platforma umożliwiająca dostęp do produktów wydawnictwa Thomson Reuters takich jak: Web of Science (pakiet baz bibliograficzno-bibliometrycznych tzw. indeksy cytowań), Journal Citation Reports (ranking cytowalności czasopism), EndNote Web (program do tworzenia bibliografii). Zobacz również

 

Zobacz również:

A R I A N T A - Naukowe i Fachowe czasopisma elektroniczne Informacja o polskich naukowych i fachowych czasopism dostępnych w formie elektronicznej. Zawiera m.in. dane bibliograficzne, informacje o dostępności
i linki do pełnych tekstów.
Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) Baza pełnotekstowych czasopism naukowych prowadzona przez Bibliotekę Uniwersytetu w Regensburgu. Umożliwia dostęp do ok. 25656 darmowych tytułów.