ACS - American Chemical Society Dostawca/Wydawca: American Chemical Society
Zakres tematyczny: chemia
AIP Dostawca/Wydawca: American Institute of Physics
Zakres tematyczny: fizyka
APS Dostawca/Wydawca: American Physical Society
Zakres tematyczny: fizyka
EBSCOhost Pakiet pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych
Zakres tematyczny: bazy wielodziedzinowe
Emerald Dostawca/Wydawca: Emerald Group Publishing
Zakres tematyczny: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, ekonomia i zarządzanie
IOPscience Dostawca/Wydawca: IOP Publishing
Zakres tematyczny: fizyka, astronomia, chemia
JSTOR Dostawca/Wydawca: ITHAKA
Zakres tematyczny:

Arts & Sciences I: ekonomia, historia, nauki polityczne, socjologia
Arts & Sciences II: ekonomia, historia, nauki polityczne, socjologia, archeologia, klasyka, nauka o Afryce, kraje Europy Wschodniej (Słowiańszczyzna)
Arts & Sciences III: architektura, film, folklor, język i literatura, muzyka, sztuka
Arts & Sciences IV: administracja, biznes, edukacja, prawo, psychologia
Biological Sciences: botanika, ekologia, zoologia
Nature Dostawca/Wydawca: Springer Nature 
Zakres tematyczny:
nauki przyrodnicze, inżynieryjne, ścisłe i ekonomiczne 
PROLA – Physical Review Online Archive Dostawca/Wydawca: American Physical Society
Zakres tematyczny: fizyka, optyka, astrofizyka, kosmologia
Royal Society of Chemistry Dostawca/Wydawca: Royal Society of Chemistry
Zakres tematyczny: chemia
SAGE Premier Dostawca/Wydawca: SAGE
Zakres tematyczny: ekonomia i zarządzanie, prawo, edukacja, politologia, psychologia, socjologia, kultura i sztuka, medycyna, technika
Science Dostawca/Wydawca: American Association for the Advancement of Science
Zakres tematyczny:
nauki przyrodnicze, inżynieryjne, ścisłe, społeczne i ekonomiczne  
Science Direct
(serwer wydawcy)

Science Direct
(serwer ICM)
Dostawca/Wydawca: Elsevier
Zakres tematyczny: baza wielodziedzinowa
Scopus z dodatkiem SciVal Dostawca/Wydawca: Elsevier
Zakres tematyczny: nauki przyrodnicze, medyczne, nauki o ziemi, fizyka, chemia oraz nauki społeczne i humanistyczne
SpringerLink
(serwer wydawcy)

Springer
(serwer ICM)
Dostawca/Wydawca: Springer
Zakres tematyczny: baza wielodziedzinowa 
Taylor&Francis
Dostawca/Wydawca: Taylor& Francis 
Zakres tematyczny: Social Sciences and Humanities (SSH): nauki społeczne i humanistyczne, prawo, ekonomia i zarządzanie, geografia
Web of Science z dodatkiem InCites Dostawca/Wydawca: Clarivate Analytics 
Zakres tematyczny:
baza wielodziedzinowa 
Wiley Online Library Dostawca/Wydawca: Wiley-Blackwell
Zakres tematyczny: baza wielodziedzinowa