Drukuj
Serwisy e-czasopism Bazy czasopism elektronicznych. Umożliwiają poszukiwania artykułów na konkretny temat i dostęp do pełnych tekstów.

 

Zobacz również:

A R I A N T A (Naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne) Baza polskich czasopism naukowych i branżowych dostępnych w formie elektronicznej. 
BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Wielodziedzinowa wyszukiwarka akademicka prowadzona przez Bielefeld University Library.
DART-Europe E-thesis Portal Portal zapewniający dostęp do prac naukowych przechowywanych w różnych repozytoriach akademickich i instytucjonalnych na terenie Europy.  
DOAB (Directory of Open Access Book) Wielodziedzinowa wyszukiwarka książek naukowych dostępnych na warunkach Open Access. 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) Spis recenzowanych czasopism naukowych dostępnych na warunkach Open Access, przeszukiwalnych na poziomie artykułów.
Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) Baza pełnotekstowych czasopism naukowych prowadzona przez Bibliotekę Uniwersytetu w Regensburgu. 
EMIS (Electronic Library of Mathematics) Serwis, rozwijany przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne, zawiera pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona i G. Riemanna oraz ok. 50 innych czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997.
Google Scholar Wielodziedzinowa multiwyszukiwarka naukowa.
Google Books Search Wyszukiwarka internetowa umożliwiająca przeszukiwanie książkę w wolny dostępie.