Spis treści

1. Co to jest usługa zdalnego dostępu?

System HAN umożliwia korzystanie z licencjonowanych elektronicznych zasobów BUG (e-czasopisma, e-książki) z komputerów spoza sieci UG.

Nowe narzędzie HAN pozwoli na uproszczenie procedury zdalnego dostępu do e-zasobów:

  • nie będzie wymagana dodatkowa instalacja lub konfiguracja na komputerze użytkownika,
  • nie będzie wymagane wypełnianie i wysyłanie formularzy zgłoszeniowych do uruchomienia usługi zdalnego dostępu.