Spis treści

1. Jak zapisać się do Biblioteki UG?

Studenci I roku UG
Studenci I roku są zapisywani do biblioteki automatycznie na podstawie danych z Rektoratu UG (bez opłat). Wyjątkiem są studenci z dodatkowej rekrutacji, którzy muszą zapisać się do biblioteki osobiście (bez opłat). Potrzebne dokumenty to: legitymacja studencka i dowód osobisty.

Słuchacze studiów doktoranckich i podyplomowych
1. Konta biblioteczne dla słuchaczy studiów doktoranckich UG tworzone są automatycznie na podstawie danych z Rektoratu UG.

2. W przypadku braku konta w systemie słuchacze studiów doktoranckich i podyplomowych UG mają obowiązek zgłosić się osobiście do Biblioteki, aby założyć konto. Przy zapisie indywidualnym należy przedstawić elektroniczną legitymację doktorancką lub studencką oraz dowód osobisty. W przypadku braku elektronicznej legitymacji doktoranckiej lub studenckiej, należy uiścić opłatę za kartę biblioteczną w wysokości 20 zł.

Doktoranci spoza UG, z poręczeniem od promotora UG
Studenci do zapisu przedstawiają dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie/poręczenie od promotora (pracownika UG) oraz wypełniają deklarację. Doktoranci otrzymują kartę biblioteczną BUG. Opłata za kartę wynosi 20 zł.

Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) jest jednocześnie kartą biblioteczną. Będzie ona potrzebna do korzystania z konta i odbioru książek.