Spis treści

Kilka słów o BUG - informacje przydatne dla studentów I roku i nie tylko.


1. Jak zapisać się do Biblioteki UG?

Studenci I roku UG
Studenci I roku są zapisywani do biblioteki automatycznie na podstawie danych z Rektoratu UG (bez opłat). Wyjątkiem są studenci z dodatkowej rekrutacji, którzy muszą zapisać się do biblioteki osobiście (bez opłat). Potrzebne dokumenty to: legitymacja studencka i dowód osobisty.

Słuchacze studiów doktoranckich i podyplomowych
1. Konta biblioteczne dla słuchaczy studiów doktoranckich UG tworzone są automatycznie na podstawie danych z Rektoratu UG.

2. W przypadku braku konta w systemie słuchacze studiów doktoranckich i podyplomowych UG mają obowiązek zgłosić się osobiście do Biblioteki, aby założyć konto. Przy zapisie indywidualnym należy przedstawić elektroniczną legitymację doktorancką lub studencką oraz dowód osobisty. W przypadku braku elektronicznej legitymacji doktoranckiej lub studenckiej, należy uiścić opłatę za kartę biblioteczną w wysokości 20 zł.

Doktoranci spoza UG, z poręczeniem od promotora UG
Studenci do zapisu przedstawiają dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie/poręczenie od promotora (pracownika UG) oraz wypełniają deklarację. Doktoranci otrzymują kartę biblioteczną BUG. Opłata za kartę wynosi 20 zł.

Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) jest jednocześnie kartą biblioteczną. Będzie ona potrzebna do korzystania z konta i odbioru książek.


2. Jak zalogować się na konto?

(wejście ze strony: http://katalog.bg.ug.edu.pl)

Studenci

Nr czytelnika
: prefiks 5100 oraz numer albumu, np. 5100123456, hasło: domyślnie PESEL.

Uwaga!
Pamiętaj, aby przy pierwszym logowaniu zmienić hasło. Hasło możesz zmienić samodzielnie (zakładka KONTAKT {Zmień hasło}) lub w dowolnej wypożyczalni. 

Doktoranci

Nr czytelnika: prefiks 5100 oraz numer albumu, np. 5100912345 (pierwszą cyfrę nr albumu zastępuje cyfra 9), hasło: domyślnie PESEL.


3. Zasady udostępniania zbiorów.

Informacja o sposobie udostępniania zbiorów w danej placówce Biblioteki UG znajduje się w poniższych tabelach:

1. Wypożyczalnia


Biblioteka Główna,
Biblioteka NeofilologicznaWOLNY DOSTĘP


Biblioteka Ekonomiczna,

Biblioteka Humanistyczna


ZAMAWIANIE KOMPUTEROWE

I REWERSY *


Biblioteka Prawna

WOLNY DOSTĘP,

ZAMAWIANIE KOMPUTEROWE ** 


Biblioteka Historii KulturyREWERSY

* książki przechowywane w magazynie

**  książki z lokalizacją BPraw-Magazyn

Zasady korzystania z wypożyczalni:

1. Wypożyczać książki mogą tylko posiadacze aktualnego konta.

2. Wypożyczać książki należy osobiście po okazaniu elektronicznej legitymacji studenckiej, która jest jednocześnie kartą biblioteczną.

3. Książki przeznaczone do wypożyczenia mają status dostępny. Natomiast data zwrotu: 2-09-2018 20:00 oznacza, że książka jest wypożyczona.
Książkę można zarezerwować, jeżeli wszystkie egzemplarze danego tytułu są wypożyczone. Student ma możliwość sprawdzenia na swoim koncie (zakładka ZAMÓWIENIA), który jest w kolejce do zarezerwowanej pozycji. W momencie zwrotu zarezerwowanej książki, system automatycznie wysyła e-maila do osoby, która dokonała rezerwacji. Książkę należy odebrać w danej wypożyczalni w ciągu 5 dni. Po tym terminie, zostaje ona przekazana do magazynu.

4. Studenci mogą wypożyczyć 10 książek na miesiąc z możliwością dokonania jednorazowej prolongaty o kolejny miesiąc, jeżeli dana książka nie została zarezerwowana.

5. Studenci posiadający uprawnienia do zwiększonych limitów wypożyczeń tj. studenci ostatniego roku studiów, studiujący na 2 kierunkach lub posiadający indywidualny tok studiów, zobowiązani są zgłosić zmianę swojego statusu bibliotekarzowi w wypożyczalni.

6. Książki należy zwrócić w terminie. Opłata za przetrzymanie wynosi 0,50 zł dziennie od każdego egzemplarza. Do czasu oddania przetrzymanej książki i zapłacenia kary czytelnik pozbawiony jest prawa do korzystania z wypożyczalni. Informację o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczanych książek czytelnik otrzymuje pocztą elektroniczną.

7. Konto jest ważne 365 dni od momentu jego utworzenia, co oznacza że po roku trzeba przedłużyć jego ważność.

8. Aby przedłużyć ważność konta, należy udać się osobiście do dowolnej wypożyczalni BUG i okazać ważny dokument stwierdzający prawo do korzystania z biblioteki (legitymację lub indeks). Opłata za prolongatę konta wynosi 5 zł.

9. Książki zamówione do wypożyczalni czekają na odbiór 3 doby (sprawdź datę wygaśnięcia zamówienia), a zamówione do czytelni do końca dnia, w którym zostało złożone zamówienie.

10. Sprawdź Lokalizację, czyli miejsce, gdzie znajduje się poszukiwana publikacja, a następnie sposób udostępniania zbiorów w danej bibliotece.

11. Książki odbiera się i oddaje w bibliotece, w której są zlokalizowane.

2. Czytelnia

MIEJSCE

KSIĄŻKI

CZASOPISMA

Biblioteka Główna

WOLNY DOSTĘP


Biblioteka Ekonomiczna


Czytelnia A

WOLNY DOSTĘP,

ZAM. KOMP.*


-

Czytelnia B

-

REWERSY

-

WOLNY DOSTĘP

Informatorium

WOLNY DOSTĘP

Centrum Dokumentacji Europejskiej

WOLNY DOSTĘP

Czytelnia Oceanograficzna
Gdynia

REWERSY

Biblioteka Historii Kultury,
Biblioteka Matematyczno-Fizyczna

REWERSY

Biblioteka Neofilologiczna

WOLNY DOSTĘP

WOLNY DOSTĘP

I REWERSY

Biblioteka Humanistyczna
WOLNY DOSTĘP

I REWERSY

WOLNY DOSTĘP

I REWERSY

Biblioteka Prawna

WOLNY DOSTĘP

REWERSY**

WOLNY DOSTĘP

* książki przechowywane w magazynie
** książki z lokalizacją BPraw-Skarbiec oraz z księgozbioru podręcznego

Zasady korzystania z czytelni

1. Prawo do korzystania z czytelni ma każda zainteresowana osoba, bez konieczności zapisania się
do biblioteki.
2. W placówkach Biblioteki UG stosowane są trzy formy udostępniania zbiorów:

  • Wolny dostęp: zbiory ustawione są według działów (klasyfikacji systematycznej), a w ramach działów alfabetycznie (według autora, w przypadku prac zbiorowych według tytułu). Aby odnaleźć potrzebną pozycję należy w katalogu online sprawdzić klasyfikację, czyli numer działu (np. H.10.2.1.0) – patrz na stronie Biblioteki Wolny dostęp. Książki w wolnym dostępie mają jako lokalizację podaną nazwę biblioteki i słowo Czytelnia (np. Czytelnia II - BUG Oliwa ) oraz status: Nie wypożycza się.
  • Zamawianie za pośrednictwem katalogu komputerowego: szczegóły w instrukcji. Książki, które jako lokalizację mają podaną nazwę biblioteki (np. BEkon i status: Nie wypożycza się, zamawia się do czytelni. Zamówione książki czekają na odbiór do końca dnia, w którym zostało złożone zamówienie.
    Jeżeli nie znalazłeś publikacji w katalogu online, a była wydana przed 1990 rokiem, poszukaj jej w katalogu kartkowym.
  • Zamawianie za pomocą rewersu:
    W bibliotekach specjalistycznych, w których nie ma wolnego dostępu do księgozbioru, książki i czasopisma umieszczone w czytelni (lokalizacja w katalogu online: nazwa biblioteki + Czytelnia) zamawiamy wypełniając rewers.

4. Komputery i Internet

Biblioteka Główna
Stanowiska komputerowe we wszystkich czytelniach Biblioteki: dostęp wyłącznie do strony UG i BUG (katalog biblioteczny), do wszystkich baz i czasopism elektronicznych prenumerowanych przez BUG oraz do bibliotek cyfrowych. Baza linków może być rozbudowywana: sugestie dotyczące udostępniania kolejnych baz, stron www i serwisów, służących dydaktyce i edukacji, mogą być zgłaszane bibliotekarzom dyżurnym przez zarejestrowanych w bazie bibliotecznej czytelników. Po weryfikacji zasadności dołączenia nowej strony do bazy linków dostęp będzie uruchamiany w ciągu 1-2 dni roboczych. Komputery mają zainstalowany pakiet OpenOffice (Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer).

Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej (parter). Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu zobowiązane są do przedstawienia dyżurnemu bibliotekarzowi dokumentu tożsamości. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają pracownicy i studenci UG.

Uwaga!
W czytelniach na piętrach dane zapisywane na twardych dyskach komputerów są cyklicznie kasowane w ciągu dnia, dlatego jeżeli użytkownik tworzy na tych komputerach pliki tekstowe lub inne, powinien zapisywać je na własnym nośniku (typu pendrive). W sytuacji, gdy użytkownik nie dysponuje własnym nośnikiem, powinien korzystać z komputerów w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (na parterze), gdzie dane usuwane są dopiero po zamknięciu biblioteki.

W bibliotekach specjalistycznych o dostęp do komputerów i Internetu należy zapytać dyżurującego bibliotekarza.

Internet bezprzewodowy
Dostępny jest w bibliotekach: Głównej, Ekonomicznej, Noefilologicznej i Prawnej wyłącznie dla użytkowników usługi EDUROAM.

Uzyskanie dostępu do EDUROAM na UG
Więcej informacji o usłudze EDUROAM


5. Usługi

Kserowanie
Czytelnik kopiując dokumenty ze zbiorów BUG zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i odpowiada za ich naruszenie.
Biblioteka Główna

Godziny otwarcia:
poniedziałek- piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
niedziela 10.00-15.00

Kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ksero samoobsługowe (parter s.0.57)
A4 cz/b 0,14 zł 

Usługa ksero (parter s.0.57)
A4 cz/b 0,17 zł  
A3 cz/b 0,34 zł

A4 kolor 1,50 zł
A3 kolor  3,00 zł 
Biblioteki: Humanistyczna, Matematyczna. nie ma punktu ksero na terenie biblioteki, jest na wydziale
Biblioteka Prawna ksero samoobsługowe na bilon 
Drukowanie

Biblioteka Główna:
Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej
Biblioteka Ekonomiczna:
Informatorium, Czytelnia B
Biblioteka Prawna: Czytelnia

 

wydruk z bazy danych - 50 gr/str.

Skanowanie
Biblioteka Główna:
Punkt ksero
0,20 zł/szt.
Biblioteka Główna:
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Uwaga!
Skanowanie materiałów tylko ze zbiorów specjalnych.

5,00-20,00 zł/skan (w zależności od formatu i stopnia zniszczenia)
Nagrywanie płyt CD, DVD

Biblioteka Główna:
Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej

na nośnik własny czytelnika - 4,00 zł

6. Pomoc / Kogo o co zapytać


Jeżeli potrzebujesz pomocy w poszukiwaniu literatury lub masz pytania dotyczące funkcjonowania Biblioteki UG uzyskasz ją w punktach informacyjnych znajdujących się w bibliotekach: Głównej, Ekonomicznej i Prawnej, jak również od bibliotekarzy dyżurnych we wszystkich czytelniach i wypożyczalniach

Wykaz punktów informacyjnych:

Biblioteka Główna - Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej (parter)
tel.: 58 523 32 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka Ekonomiczna - Informatorium
tel.: 58 523-11-42, 523-14-69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Punkt informacyjny
tel.: 58 523-13-14 

Biblioteka Prawna - Informacja
tel.: 58 523-29-40 

Informatycy - dyżury (pok. 0.13)
pon.-pt. w godz. 8.00-15.00 (stałe dyżury)
wt.-śr. godz. 15.00-19.30 (dyżury popołudniowe)

Uwaga!
Jeśli pojawią się problemy, np. z wygenerowaniem i pobraniem certyfikatu EDUROAM, to zapraszamy do BUG Oliwa (czyt. Informatycy - dyżury) pok. 0.13 na parterze.


7. Ważne telefony

Biblioteka Główna
Oddział Informacji i Promocji tel.: 58 523 32 14
Wypożyczalnia  tel.: 58 523 32 25, 523 32 02

Biblioteka Ekonomiczna
Informatorium tel.: 58 523 11 42, 523 14 69
Punkt informacyjny tel.: 58 523-13-14