Spis treści

2. Jak zalogować się na konto?

(wejście ze strony: http://katalog.bg.ug.edu.pl)

Studenci

Nr czytelnika
: prefiks 5100 oraz numer albumu, np. 5100123456, hasło: domyślnie PESEL.

Uwaga!
Pamiętaj, aby przy pierwszym logowaniu zmienić hasło. Hasło możesz zmienić samodzielnie (zakładka KONTAKT {Zmień hasło}) lub w dowolnej wypożyczalni. 

Doktoranci

Nr czytelnika: prefiks 5100 oraz numer albumu, np. 5100912345 (pierwszą cyfrę nr albumu zastępuje cyfra 9), hasło: domyślnie PESEL.