Spis treści

3. Zasady udostępniania zbiorów.

Informacja o sposobie udostępniania zbiorów w danej placówce Biblioteki UG znajduje się w poniższych tabelach:

1. Wypożyczalnia


Biblioteka Główna,
Biblioteka NeofilologicznaWOLNY DOSTĘP


Biblioteka Ekonomiczna,

Biblioteka Humanistyczna


ZAMAWIANIE KOMPUTEROWE

I REWERSY *


Biblioteka Prawna

WOLNY DOSTĘP,

ZAMAWIANIE KOMPUTEROWE ** 


Biblioteka Historii KulturyREWERSY

* książki przechowywane w magazynie

**  książki z lokalizacją BPraw-Magazyn

Zasady korzystania z wypożyczalni:

1. Wypożyczać książki mogą tylko posiadacze aktualnego konta.

2. Wypożyczać książki należy osobiście po okazaniu elektronicznej legitymacji studenckiej, która jest jednocześnie kartą biblioteczną.

3. Książki przeznaczone do wypożyczenia mają status dostępny. Natomiast data zwrotu: 2-09-2018 20:00 oznacza, że książka jest wypożyczona.
Książkę można zarezerwować, jeżeli wszystkie egzemplarze danego tytułu są wypożyczone. Student ma możliwość sprawdzenia na swoim koncie (zakładka ZAMÓWIENIA), który jest w kolejce do zarezerwowanej pozycji. W momencie zwrotu zarezerwowanej książki, system automatycznie wysyła e-maila do osoby, która dokonała rezerwacji. Książkę należy odebrać w danej wypożyczalni w ciągu 5 dni. Po tym terminie, zostaje ona przekazana do magazynu.

4. Studenci mogą wypożyczyć 10 książek na miesiąc z możliwością dokonania jednorazowej prolongaty o kolejny miesiąc, jeżeli dana książka nie została zarezerwowana.

5. Studenci posiadający uprawnienia do zwiększonych limitów wypożyczeń tj. studenci ostatniego roku studiów, studiujący na 2 kierunkach lub posiadający indywidualny tok studiów, zobowiązani są zgłosić zmianę swojego statusu bibliotekarzowi w wypożyczalni.

6. Książki należy zwrócić w terminie. Opłata za przetrzymanie wynosi 0,50 zł dziennie od każdego egzemplarza. Do czasu oddania przetrzymanej książki i zapłacenia kary czytelnik pozbawiony jest prawa do korzystania z wypożyczalni. Informację o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczanych książek czytelnik otrzymuje pocztą elektroniczną.

7. Konto jest ważne 365 dni od momentu jego utworzenia, co oznacza że po roku trzeba przedłużyć jego ważność.

8. Aby przedłużyć ważność konta, należy udać się osobiście do dowolnej wypożyczalni BUG i okazać ważny dokument stwierdzający prawo do korzystania z biblioteki (legitymację lub indeks). Opłata za prolongatę konta wynosi 5 zł.

9. Książki zamówione do wypożyczalni czekają na odbiór 3 doby (sprawdź datę wygaśnięcia zamówienia), a zamówione do czytelni do końca dnia, w którym zostało złożone zamówienie.

10. Sprawdź Lokalizację, czyli miejsce, gdzie znajduje się poszukiwana publikacja, a następnie sposób udostępniania zbiorów w danej bibliotece.

11. Książki odbiera się i oddaje w bibliotece, w której są zlokalizowane.

2. Czytelnia

MIEJSCE

KSIĄŻKI

CZASOPISMA

Biblioteka Główna

WOLNY DOSTĘP


Biblioteka Ekonomiczna


Czytelnia A

WOLNY DOSTĘP,

ZAM. KOMP.*


-

Czytelnia B

-

REWERSY

-

WOLNY DOSTĘP

Informatorium

WOLNY DOSTĘP

Centrum Dokumentacji Europejskiej

WOLNY DOSTĘP

Czytelnia Oceanograficzna
Gdynia

REWERSY

Biblioteka Historii Kultury,
Biblioteka Matematyczno-Fizyczna

REWERSY

Biblioteka Neofilologiczna

WOLNY DOSTĘP

WOLNY DOSTĘP

I REWERSY

Biblioteka Humanistyczna
WOLNY DOSTĘP

I REWERSY

WOLNY DOSTĘP

I REWERSY

Biblioteka Prawna

WOLNY DOSTĘP

REWERSY**

WOLNY DOSTĘP

* książki przechowywane w magazynie
** książki z lokalizacją BPraw-Skarbiec oraz z księgozbioru podręcznego

Zasady korzystania z czytelni

1. Prawo do korzystania z czytelni ma każda zainteresowana osoba, bez konieczności zapisania się
do biblioteki.
2. W placówkach Biblioteki UG stosowane są trzy formy udostępniania zbiorów:

  • Wolny dostęp: zbiory ustawione są według działów (klasyfikacji systematycznej), a w ramach działów alfabetycznie (według autora, w przypadku prac zbiorowych według tytułu). Aby odnaleźć potrzebną pozycję należy w katalogu online sprawdzić klasyfikację, czyli numer działu (np. H.10.2.1.0) – patrz na stronie Biblioteki Wolny dostęp. Książki w wolnym dostępie mają jako lokalizację podaną nazwę biblioteki i słowo Czytelnia (np. Czytelnia II - BUG Oliwa ) oraz status: Nie wypożycza się.
  • Zamawianie za pośrednictwem katalogu komputerowego: szczegóły w instrukcji. Książki, które jako lokalizację mają podaną nazwę biblioteki (np. BEkon i status: Nie wypożycza się, zamawia się do czytelni. Zamówione książki czekają na odbiór do końca dnia, w którym zostało złożone zamówienie.
    Jeżeli nie znalazłeś publikacji w katalogu online, a była wydana przed 1990 rokiem, poszukaj jej w katalogu kartkowym.
  • Zamawianie za pomocą rewersu:
    W bibliotekach specjalistycznych, w których nie ma wolnego dostępu do księgozbioru, książki i czasopisma umieszczone w czytelni (lokalizacja w katalogu online: nazwa biblioteki + Czytelnia) zamawiamy wypełniając rewers.