Spis treści

4. Komputery i Internet

Biblioteka Główna
Stanowiska komputerowe we wszystkich czytelniach Biblioteki: dostęp wyłącznie do strony UG i BUG (katalog biblioteczny), do wszystkich baz i czasopism elektronicznych prenumerowanych przez BUG oraz do bibliotek cyfrowych. Baza linków może być rozbudowywana: sugestie dotyczące udostępniania kolejnych baz, stron www i serwisów, służących dydaktyce i edukacji, mogą być zgłaszane bibliotekarzom dyżurnym przez zarejestrowanych w bazie bibliotecznej czytelników. Po weryfikacji zasadności dołączenia nowej strony do bazy linków dostęp będzie uruchamiany w ciągu 1-2 dni roboczych. Komputery mają zainstalowany pakiet OpenOffice (Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer).

Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej (parter). Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu zobowiązane są do przedstawienia dyżurnemu bibliotekarzowi dokumentu tożsamości. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają pracownicy i studenci UG.

Uwaga!
W czytelniach na piętrach dane zapisywane na twardych dyskach komputerów są cyklicznie kasowane w ciągu dnia, dlatego jeżeli użytkownik tworzy na tych komputerach pliki tekstowe lub inne, powinien zapisywać je na własnym nośniku (typu pendrive). W sytuacji, gdy użytkownik nie dysponuje własnym nośnikiem, powinien korzystać z komputerów w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (na parterze), gdzie dane usuwane są dopiero po zamknięciu biblioteki.

W bibliotekach specjalistycznych o dostęp do komputerów i Internetu należy zapytać dyżurującego bibliotekarza.

Internet bezprzewodowy
Dostępny jest w bibliotekach: Głównej, Ekonomicznej, Noefilologicznej i Prawnej wyłącznie dla użytkowników usługi EDUROAM.

Uzyskanie dostępu do EDUROAM na UG
Więcej informacji o usłudze EDUROAM