Wypożyczalnia
Księgozbiór do wypożyczenia znajduje się na I piętrze. Ustawiony jest według kolejności sygnatur. Kiedy czytelnik odnajdzie potrzebną książkę powinien z nią podejść do Wypożyczalni. 

Czytelnie
Książki ustawione są dziedzinami w czterech czytelniach. Czasopisma naukowe ułożone są alfabetycznie na końcu każdej dziedziny.
Aby odnaleźć potrzebną publikację należy w katalogu online sprawdzić jej lokalizację oraz klasyfikację, czyli symbol działu.
Księgozbiorem opiekują się bibliotekarze dziedzinowi, którzy udzielają informacji o zbiorach ze swojej dziedziny.

Uwaga! W katalogu Biblioteka Główna oznaczona jest skrótem BUG Oliwa .

Rozmieszczenie zbiorów w Bibliotece Głównej:

Lokalizacja w BUG Nazwa działu Symbol działu
Czytelnia I Kultura i Sztuka
I piętro
Kultura K.5
Sztuka SZ.6
Czytelnia II Nauki humanistyczne
II piętro
Historia

H.10

Nauka o polityce NP.9
Prawo P.7
Religioznawstwo. Teologia RT.2
Wojskowość W.31
Czytelnia II Nauka o Literaturze i Językoznawstwo
II piętro
Językoznawstwo J.14
Nauka o literaturze L.15
Czytelnia III Nauki społeczne
III piętro
Filozofia F.1
Kultura fizyczna. Sport. Turystyka KS.29
Nauki ekonomiczne E.8
Pedagogika. Oświata PE.11
Psychologia PS.12
Socjologia S.13
Czytelnia III Nauki ścisłe i eksperymentalne
III piętro
Astronomia A.20
Biologia B.25
Chemia CH.21
Fizyka FI.19
Geografia G.22
Geologia GE.23
Informatyka I.18
Matematyka M.16
Medycyna ME.28
Oceanologia O.24
Ochrony środowiska SR.26
Rolnictwo R.27
Statystyka ST.17
Technika T.30
Czytelnia Informacji Naukowej
parter
Dział ogólny OG.0
Nauki bibliologiczne NB.4
Naukoznawstwo N.3