Spis treści

CZYTELNIA ZBIORÓW SPECJALNYCH I SALA  AUDIOWIZUALNA
(Biblioteka Główna, IV piętro)

58 523 32 62
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zbiory:

 • rękopisy: całe spuścizny rękopiśmienne lub ich fragmenty, pojedyncze dzieła  profesorów i innych pracowników UG oraz materiały rękopiśmienne związane z uczelnią,
 • stare druki,  tj. publikacje piśmiennicze wydane od 2 poł. XV w. do r. 1800,
 • książki XIX w. oraz  książki wydane do roku 1945,
 • czasopisma XIX w.,
 • zbiory kartograficzne – polskie i obce mapy, plany, atlasy ze szczególnym uwzględnieniem tematyki morskiej, regionu,
 • zbiory ikonograficzne zawierające zarówno dawną (polską i obcą) jak i współczesną twórczość graficzną:
  - zbiory oryginalne (grafika, rysunki, ryciny, ekslibrisy),
  - reprodukcje mechaniczne lub fotograficzne (albumy, katalogi wystaw, plakaty, pocztówki),
 • dokumenty życia społecznego: druki ulotne, materiały regionalne, wydawnictwa niezależne oraz dokumenty związane z Uniwersytetem Gdańskim,
 • materiały wtórne: mikrofilmy, mikrofisze, przeźrocza, kserokopie i fotokopie,
 • dokumenty audiowizualne:
  - płyty analogowe, taśmy, płyty kompaktowe i kasety dźwiękowe (utwory muzyczne i literackie oraz materiały do nauki języków obcych)
  - kasety wideo oraz płyty DVD (filmy dokumentalne i oświatowe, klasyka filmu, przedstawienia teatralne),
 • dokumenty elektroniczne: materiały edukacyjne, słowniki, encyklopedie,
 • księgozbiór podręczny: zbiory o charakterze ogólnym oraz z bibliologii, historii sztuki, kartografii, muzyki.

Najcenniejszą część księgozbioru Biblioteki stanowią retrospektywne zbiory specjalne: stare druki, dawna kartografia i grafika, księgozbiór XIX-wieczny oraz zbiory rękopiśmienne (zob. Cymelia).

Uwaga! Nie wszystkie zbiory specjalne są rejestrowane w katalogu online. Źródłem informacji o zbiorach (poza katalogiem komputerowym), są katalogi tradycyjne (kartkowe) znajdujące się na IV piętrze w Bibliotece Głównej oraz kartoteki tematyczne znajdujące się w pracowniach 4.45 i 4.46.

 


Udostępnianie

 1. Zbiorów specjalnych nie wypożycza się poza obręb Biblioteki.
 2. Niektóre kategorie zbiorów - stare druki, rękopisy i inne szczególnie cenne dokumenty udostępniane są wyłącznie w celach naukowo-badawczych, pracownikom naukowym oraz studentom z pisemną rekomendacją promotora,
 3. Czytelnik pragnący skorzystać z dzieła zabytkowego zobowiązany jest wypełnić odrębny rewers, w którym powinien podać swoje dane osobowe i cel wykorzystania dzieła.
 4. Ze zbiorów współczesnych można skorzystać okazując ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 5. Dokumenty audiowizualne oraz dokumenty elektroniczne są udostępniane w sali audiowizualnej. Czytelnicy zamierzający skorzystać z sali audiowizualnej muszą: skontaktować się wcześniej
  z dyżurującym bibliotekarzem w Czytelni Zbiorów Specjalnych, zarejestrować się w księdze odwiedzin, okazać dokument tożsamości oraz wypełnić rewers biblioteczny.
 6. Czytelnik ma wolny dostęp do księgozbioru podręcznego. Wykorzystane materiały zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi.
 7. Pozostałe, szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów specjalnych określa Regulamin Udostępniania.

UWAGA! Zmiana zasad korzystania ze zbiorów specjalnych:

Zbiory specjalne należy zamawiać do godz. 14.30. Zamówienia złożone po godz. 14.30 będą realizowane następnego dnia. Czytelnia Zbiorów Specjalnych przeznaczona jest wyłącznie dla osób korzystających ze zbiorów specjalnych.

 

Dostępne  urządzenia:

 • czytnik do mikrofisz 
 • stanowisko komputerowe z dostępem do bazy z normami,
 • stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
 • odtwarzacze DVD,
 • odtwarzacz VHS,
 • gramofon - do odsłuchu płyt analogowych,
 • wieża HIFI - do odsłuchu płyt CD i kaset audio,
 • magnetofony - do odsłuchu kaset audio.