Spis treści

Zbiory:

 • rękopisy: całe spuścizny rękopiśmienne lub ich fragmenty, pojedyncze dzieła  profesorów i innych pracowników UG oraz materiały rękopiśmienne związane z uczelnią,
 • stare druki,  tj. publikacje piśmiennicze wydane od 2 poł. XV w. do r. 1800,
 • książki XIX w. oraz  książki wydane do roku 1945,
 • czasopisma XIX w.,
 • zbiory kartograficzne – polskie i obce mapy, plany, atlasy ze szczególnym uwzględnieniem tematyki morskiej, regionu,
 • zbiory ikonograficzne zawierające zarówno dawną (polską i obcą) jak i współczesną twórczość graficzną:
  - zbiory oryginalne (grafika, rysunki, ryciny, ekslibrisy),
  - reprodukcje mechaniczne lub fotograficzne (albumy, katalogi wystaw, plakaty, pocztówki),
 • dokumenty życia społecznego: druki ulotne, materiały regionalne, wydawnictwa niezależne oraz dokumenty związane z Uniwersytetem Gdańskim,
 • materiały wtórne: mikrofilmy, mikrofisze, przeźrocza, kserokopie i fotokopie,
 • dokumenty audiowizualne:
  - płyty analogowe, taśmy, płyty kompaktowe i kasety dźwiękowe (utwory muzyczne i literackie oraz materiały do nauki języków obcych)
  - kasety wideo oraz płyty DVD (filmy dokumentalne i oświatowe, klasyka filmu, przedstawienia teatralne),
 • dokumenty elektroniczne: materiały edukacyjne, słowniki, encyklopedie,
 • księgozbiór podręczny: zbiory o charakterze ogólnym oraz z bibliologii, historii sztuki, kartografii, muzyki.

Najcenniejszą część księgozbioru Biblioteki stanowią retrospektywne zbiory specjalne: stare druki, dawna kartografia i grafika, księgozbiór XIX-wieczny oraz zbiory rękopiśmienne (zob. Cymelia).

Uwaga! Nie wszystkie zbiory specjalne są rejestrowane w katalogu online. Źródłem informacji o zbiorach (poza katalogiem komputerowym), są katalogi tradycyjne (kartkowe) znajdujące się na IV piętrze w Bibliotece Głównej oraz kartoteki tematyczne znajdujące się w pracowniach 4.45 i 4.46.