Spis treści

Udostępnianie

 1. Zbiorów specjalnych nie wypożycza się poza obręb Biblioteki.
 2. Niektóre kategorie zbiorów - stare druki, rękopisy i inne szczególnie cenne dokumenty udostępniane są wyłącznie w celach naukowo-badawczych, pracownikom naukowym oraz studentom z pisemną rekomendacją promotora,
 3. Czytelnik pragnący skorzystać z dzieła zabytkowego zobowiązany jest wypełnić odrębny rewers, w którym powinien podać swoje dane osobowe i cel wykorzystania dzieła.
 4. Ze zbiorów współczesnych można skorzystać okazując ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 5. Dokumenty audiowizualne oraz dokumenty elektroniczne są udostępniane w sali audiowizualnej. Czytelnicy zamierzający skorzystać z sali audiowizualnej muszą: skontaktować się wcześniej
  z dyżurującym bibliotekarzem w Czytelni Zbiorów Specjalnych, zarejestrować się w księdze odwiedzin, okazać dokument tożsamości oraz wypełnić rewers biblioteczny.
 6. Czytelnik ma wolny dostęp do księgozbioru podręcznego. Wykorzystane materiały zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi.
 7. Pozostałe, szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów specjalnych określa Regulamin Udostępniania.

UWAGA! Zmiana zasad korzystania ze zbiorów specjalnych:

Zbiory specjalne należy zamawiać do godz. 14.30. Zamówienia złożone po godz. 14.30 będą realizowane następnego dnia. Czytelnia Zbiorów Specjalnych przeznaczona jest wyłącznie dla osób korzystających ze zbiorów specjalnych.

 

Dostępne  urządzenia:

 • czytnik do mikrofisz 
 • stanowisko komputerowe z dostępem do bazy z normami,
 • stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
 • odtwarzacze DVD,
 • odtwarzacz VHS,
 • gramofon - do odsłuchu płyt analogowych,
 • wieża HIFI - do odsłuchu płyt CD i kaset audio,
 • magnetofony - do odsłuchu kaset audio.