Słownik biograficzny

Internetowy Polski Słownik Biograficzny Serwis bazuje na wielotomowym słowniku wydawanym przez PAN oraz bogatych materiałach audiowizualnych.

Słownik ortograficzny

Wielki Słownik Ortograficzny PWN Słownik zawiera około 140 000 haseł – zarówno wyrazów polskich, jak i wyrazów obcych używanych w polszczyźnie, w tym znaczną liczbę nazw własnych, zwłaszcza miejscowych i osobowych.

Słowniki wyrazów obcych

Cambridge Dictionary Słownik języka angielskiego Cambridge dostępny w wersji on-line.
Longman Dictionary of Contemporary English Słownik języka angielskiego Longman dostępny w wersji on-line.
Ling.pl Polski darmowy słownik dostępny w wersji on-line. Języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski.