Komitet Badań Naukowych Strona poświęcona działalności Komitetu Badań Naukowych.
Nauka Polska Portal przedstawiający zawartość bazy prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji od 1991 r. Jest to najbardziej kompletna i aktualna baza tego typu w Polsce, udostępniana bezpłatnie.
OPI Strona poświęcona działalności Ośrodka Przetwarzania Informacji.
PAN Strona poświęcona działalności Polskiej Akademii Nauk.
PAP Strona poświęcona działalności Państwowej Agencji Prasowej.
PAU Strona poświęcona działalności Polskiej Akademii Umiejętności.
Polska.pl Portal przygotowany i zarządzany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Przedstawia uporządkowane i usystematyzowane informacje na temat Rzeczypospolitej Polskiej dostępne w zasobach polskiego Internetu.