artnet Wyszukiwarka stron związanych ze sztuką, zawiera indeks artystów, informacje o wystawach, indeks galerii.
BASE Lab Baza zawiera ponad 50 milionów prac naukowych, w tym 2700 prac pochodzi z bezpłatnych źródeł naukowych.
Scholar Google Wyszukiwarka umożliwia szybko i skutecznie korzystać z naukowych i dydaktycznych zasobów, przeszukuje płatne i bezpłatne serwisy czasopism elektronicznych.CEON REPOZYTORIUM

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak: artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Zapraszamy do rejestrowania się i dodawania publikacji oraz korzystania z zasobów repozytorium