Informacje dla pracowników Strona przeznaczona tylko dla pracowników BUG (dostęp na hasło).
SBP Ogólnopolski portal bibliotekarzy.
EBIB EBIB
Portal dla bibliotekarzy.
NUKAT NUKAT
Katalog centralny polskich bibliotek naukowych.
NUKAT kwartalnik
"Tytuł Ujednolicony"

Pismo o katalogu NUKAT.
KaRo Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
INiB Wyszukiwarka internetowa z zakresu informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa.
Bibliografie bibliologiczne Artykuły z czasopism fachowych z zakresu bibliologii.
Sternik Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania. Tworzony przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej.
Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa Publikacje z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
E-lis Międzynarodowe repozytorium z zakresu informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa.