Strona domowa katalog
Biblioteka Narodowa katalog online

Biblioteki akademickie

Strona domowa Katalog
Biblioteka Akademii Muzycznej katalog online
Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego katalog online
Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej 
Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej katalog online
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu katalog online
Biblioteka Główna Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej katalog online
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej katalog online
Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego katalog online
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej katalog online
Biblioteka Główna Szkoły Głównej Służby Pożarniczej katalog online
Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego katalog online
Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej katalog online
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego katalog online

Biblioteki centralne

Strona domowa Katalog
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska katalog online
Centralna Biblioteka Matematyczna katalog online
Centralna Biblioteka NBP katalog online
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego katalog online
Centralna Biblioteka Statystyczna katalog online
Centralna Biblioteka Wojskowa katalog online
Główna Biblioteka Lekarska katalog online
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego katalog online

Biblioteki instytutów i placówek naukowych

Strona domowa Katalog
Biblioteka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy katalog online
Biblioteka Instytutu Badawczego Leśnictwa katalog online
Biblioteka Instytutu Cervantesa w Warszawie katalog online
Biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego katalog online
Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych katalog online
Biblioteka Goethe-Institut w Warszawie katalog online

Inne biblioteki

Strona domowa Katalog
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego katalog online
Biblioteka Sejmowa katalog online
Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES katalog online