Baza obejmuje dorobek naukowy pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego z lat 2008-2018. Baza działa na oprogramowaniu Expertus. Tworzona jest w Oddziale Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki UG na podstawie materiałów przekazywanych przez autorów.

Uwaga! Informujemy, że publikacje z roku 2019 wprowadzane są już tylko do Bazy Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego. Publikacje do roku 2018 włącznie wprowadzane są do obu baz. 

Wejście do bazy

Przewodnik

 

Kontakt Godziny pracy

Oddział Bibliografii i Bibliometrii, Biblioteka Główna, pok. 052
58 523-32-04, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek - piątek 8.00-15.00

 


Zgłaszanie publikacji

1. Publikacje należy zgłaszać niezwłocznie po opublikowaniu poprzez  formularz rejestracyjny.

2. Jeżeli publikacja znajduje się w zbiorach Biblioteki UG  lub w Internecie (wolny dostęp lub zasoby elektroniczne UG) wystarczy tylko wypełnienie formularza.

3. Jeżeli publikacji nie ma w zbiorach Biblioteki UG lub w Internecie należy ją dostarczyć do Biblioteki osobiście, pocztą wewnętrzną lub pocztą elektroniczną.

4. Prosimy o dostarczanie publikacji na bieżąco oraz o sprawdzenie kompletności publikacji z lat wcześniejszych.

Forma przekazywanych materiałów:
- Oryginał pracy (po wprowadzeniu zwracamy autorom) lub jej kopia (ksero/skan).
- Kopia rozdziału/artykułu w czasopiśmie powinna obejmować tekst wraz ze stroną tytułową, redakcyjną i okładką źródła oraz ze spisem treści.
- W odniesieniu do prac, które ukazały się tylko w wersji elektronicznej, wystarczy wskazanie adresu internetowego publikacji.

Uwaga! Do bazy nie wpisuje się publikacji, w których autor podał afiliację inną niż UG.

Akty prawne
Zarządzenie nr 3/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników, doktorantów
i studentów Uniwersytetu Gdańskiego
oraz zmieniające je Zarządzenie nr 100/R/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku i Zarządzenie nr 23/R/16 z dnia 11 marca 2016 roku.


Punktacja w bazie (lata 2013-2017)

1. Monografie, rozdziały w monografiach

Punkty otrzymują:
- monografie recenzowane o objętości min. 6 arkuszy wydawniczych
- rozdziały w monografiach o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego
- hasła w recenzowanych wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości min. 0,25 arkusza wydawniczego

Uwaga! Warunkiem nadania punktów jest podanie informacji o objętości w arkuszach wydawniczych przez autora w formularzu rejestracyjnym.

Jak obliczyć objętość w arkuszach wydawniczych

2. Artykuły naukowe w czasopismach uwzględnionych w wykazach czasopism naukowych MNiSW

Dla publikacji z lat 2017-2019:

Komunikat MNISW z 26 stycznia 2017 r.

1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Dla publikacji z lat 2013-2016:

Komunikat MNISW z 26 stycznia 2017 r.

1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Dla publikacji z lat wcześniejszych więcej

Wyszukiwarka czasopism w Polskiej Bibliografii Naukowej (od 2009 r.)

3. Publikacje w zagranicznym czasopiśmie naukowych nieuwzględnionym w wykazach MNiSW:

Punkty otrzymują recenzowane artykuły naukowe w języku innym niż polski o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego.

4. Materiały konferencyjne

Publikacje w recenzowanych materiałach konferencyjnych indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection. (Liczba punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu czasopism naukowych).
Lista konferencji indeksowanych w Web of Science (od roku 2015)

5. Publikacje w czasopismach uwzględnionych w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Wskaźnik Impact Factor według bazy Journal Citation Report (JCR) zgodnie z rokiem publikacji.

Akty prawne
Lata 2008-2012  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877 ze zm.).
Lata 2013-2019  Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2154)

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 23/R/16
z dnia 11 marca 2016 roku