Certifying quantum measurements: mutually unbiased bases and measures of incompatibility
Autor: Máté Farkas
Promotor: dr hab. inż. Marcin Pawłowski
Promotor pomocniczy: dr Jędrzej Kaniewski
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Data obrony: 2020.05.29

Uwarunkowania rozwoju outsourcingu usług finansowych do centrów zlokalizowanych w Polsce
Autor: Damian Nowak
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Rutka
Jednostka: Wydział Zarządzania
Data obrony: 2020.06.04

Mechanizmy adaptacji Staphylococcus aureus do stresu oksydacyjnego indukowanego metodą fotodynamiczną
Autor: Aleksandra Rapacka-Zdończyk
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski
Promotor pomocniczy: dr hab. Mariusz Grinholc
Jednostka: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Data obrony: 2020.06.12