Drukuj

Bibliometria – zbiór metod statystycznych i matematycznych stosowanych do analizy piśmiennictwa naukowego. Narzędzie przydatne przy ocenie parametrycznej badaczy i jednostek naukowych.

Wskaźniki bibliometryczne

Punktacja MNiSW 2012

Punktacja MNiSW 2014

Punktacja MNiSW 2015

Punktacja MNiSW 2016

Punktacja MNiSW 2017-2018 (tzw. wykaz czteroletni na podstawie wykazów z lat 2013-2016)

Punktacja MNiSW 2019-

Wyszukiwarka czasopism
w PBN

Wykaz czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego sporządzony na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Punktacja MNiSW 2017-

Wykaz wydawców punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego sporządzony na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych.

 

Impact factor wg bazy Journal Citation Reports

(platforma Web of Science)
Journal Citation Reports to ranking cytowalności czasopism tworzony przez firmę Claritive Analitics. Podaje wskaźniki pomiaru wpływu czasopism, m.in. impact factor (pokazuje ile razy każdy artykuł z dwóch ostatnich lat jest przeciętnie cytowany w bieżącym roku bazy).
Więcej informacji
Instrukcja
ERIH (European Reference Index for the Humanities) Lista tworzona przez Europejską Fundację Naukową. Znajdują się na niej wiodące europejskie czasopisma naukowe z dyscyplin humanistycznych. Obecnie nie jest aktualizowana. Na podstawie listy ERIH tworzona jest część C wykazu czasopism punktowanych MNiSW.

CiteScore

Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

SCImago Journal Rank (SJR)

Wskaźniki pomiaru wpływu czasopism tworzone na podstawie analizy cytowań w bazie Scopus.
Więcej o wskaźnikach w artykule Ocena jakości czasopism z wykorzystaniem parametrów bibliometrycznych w bazie Scopus.
Master Journal List

Lista naukowych czasopism, opracowywana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information. Zawiera tytuły, które są uwzględniane w bazach Instytutu (m.in. w Web of Science Core Collection).
Proces selekcji czasopism

Cytowania
Bazy bibliograficzno-bibiologiczne, tzw. indeksy cytowań. Zwierają dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji. Wskaźnikiem stosowanym w tych bazach jest  indeks Hirscha – czyli liczba publikacji, które cytowane były co najmniej h razy.
Web of Science Core Collection

(platforma Web of Science)

 

 

 

 


InCites

Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).

Więcej informacji o bazie Web of Science:
Serwis informacyjny w języku polskim (obecnie nieaktualizowany)

Instrukcja

 


Narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science. Do korzystania z InCites niezbędne jest założenie konta na platformie Web of Science. Więcej informacji

Scopus

 

 

 

 

 

SciVal

Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych, wydawana przez firmę Elsevier.
Więcej informacji o bazie:
Instrukcja
Strona w języku polskim
Indeksowanie czasopism w bazie Scopus
Śledzenie, wizualizacja oraz ocena dorobku naukowego z wykorzystaniem bazy Scopus
Ocena jakości czasopism z wykorzystaniem parametrów bibliometrycznych w bazie Scopus

 

Narzędzie do analizy danych z bazy Scopus. Do korzystania z InCites niezbędne jest założenie konta. Więcej informacji

 
Google Scholar Wyszukiwarka tekstów naukowych z wielu dziedzin. Dodatkowo podane są informacje o cytowaniach poszczególnych publikacji.
Publish or Perish Program do wyszukiwania i analizy cytowań w Google Scholar, obliczania indeksu Hirsza. Instrukcja
ARTON Polska Literatura Humanistyczna. Baza bibliograficzna wraz z indeksem cytowań (informacje o cytowaniach poszczególnych artykułów). Uwzględnia teksty z 26 polskich czasopism humanistycznych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii.
Inne
EndNote
(platforma Web of Science)
Program do tworzenia bibliografii, umożliwia m.in. sporządzanie wykazów bibliografii w różnych stylach, pozwala na tworzenie własnych baz bibliograficznych i automatyczne przenoszenie do nich opisów z innych baz np. z EBSCO czy Web of Science. Podczas pierwszego korzystania z EndNote należy się zarejestrować.
Instrukcja
Szkolenie online
ARIANTA Baza pozwala na wyszukiwanie polskich naukowych i fachowych czasopism dostępnych w formie elektronicznej. Zawiera  m.in. dane bibliograficzne, informacje o dostępności i linki do pełnych tekstów.

Polska Bibliografia Bibliometryczna

Tworzona przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego. Zawiera opisy książek i artykułów z zakresu bibliometrii.