Plan Zarządzania Danymi Badawczymi (Data Management Plan)

Jest to dokument opisujący czynności wykonywane przez zespół badawczy, na każdym etapie pracy z danymi badawczymi. DMP ma za zadanie przedstawiać, jakie dane zostały uzyskane lub wygenerowane, w jaki sposób zespół badawczy chce nimi zarządzać, jak zostaną opisane, przeanalizowane, przechowane i przy pomocy jakich narzędzi mają być na koniec projektu udostępnione i zarchiwizowane.

Jest wymagany w projektach finansowanych przez NCN i w ramach programu Horyzont 2020.

 


Dane badawcze

Są to różnorodne materiały gromadzone i wytworzone w ramach prowadzenia badań naukowych.

Definiowane jako zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym, powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych.

Każdy naukowiec  w trakcie procesu badawczego wytwarza lub wykorzystuje dane!

Mogą to być m.in.: dane liczbowe, dokumenty tekstowe, notatki, kwestionariusze, wyniki ankiet, nagrania audio i video, fotografie, zawartość baz danych, oprogramowanie, wyniki symulacji komputerowych, protokoły metodologiczne, obserwacje laboratoryjne.

 


Otwieranie danych

Dane powinny być tak otwarte jak to możliwe, tak zamknięte jak to konieczne.

W uzasadnionych przypadkach można nie udostępnić danych (np. z przyczyn prawnych).

Coraz częściej agencje finansujące badania wymagają otwierania danych.

 

Stanowisko NCNu:

Otwarty dostęp powinien być zapewniony do tych danych, które stanowią podstawę opublikowanych wyników, aby umożliwić ich weryfikację. Dane te powinny być udostępniane w momencie ukazania się publikacji. W pozostałym zakresie decyduje badacz mając na uwadze ograniczenia formalno-prawne lub inne wskazane w uzasadnieniu.

Stanowisko KE:

Komisja Europejska jest przekonana, że nie powinno się płacić za dostęp lub wykorzystanie informacji, których uzyskanie zostało już sfinansowane z publicznych pieniędzy. Europejskie przedsiębiorstwa i obywatele powinni móc w pełni z nich korzystać.

 

Dane powinny spełniać wymogi FAIR DATA:

  • F Findable - możliwe do odnalezienia przez ludzi i algorytmy
  • A Accessible - dostępne
  • I Interoperable - możliwe do odczytania przez ludzi i algorytmy
  • R Reusable - możliwe do ponownego wykorzystania

 

Zaleca się, aby miejscem udostępnienia danych było certyfikowane REPOZYTORIUM DANYCH BADAWCZYCH.

 

Wyszukiwarka repozytoriów

Registry of Research Data Repositories (Re3data)

 

Przykładowe repozytoria danych

Zenodo

Repod

 


Więcej o danych badawczych

Prawne aspekty udostępniania danych badawczych - poradnik

Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI w projekcie badawczym

 


 

 


W przygotowaniu DMP mogą pomóc narzędzia

DMP Tool

DMP online

  

Konsultacje w sprawie tworzenia DMP


Kontakt Godziny pracy

Oddział Bibliografii i Bibliometrii, Biblioteka Główna, pok. 0.44
58 523 32 67, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agnieszka Wasilewska
Magdalena Albrecht

poniedziałek - piątek 8.00-15.00