Otwarty dostęp (Open Access)

Pozbawiony ograniczeń dostęp do publikacji i innych zasobów znajdujących się online. Publikacje w otwartym dostępie to publikacje cyfrowe umieszczone w Internecie, dostępne bez opłaty (otwarty dostęp gratis) i pozbawione zbędnych ograniczeń prawnoautorskich i licencyjnych (otwarty dostęp libre).

Wytyczne krajowej polityki Open Access zostały opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 r. w dokumencie "Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce".

Program Springer Open Choice/Open Access


Program umożliwia bezpłatne publikowanie na zasadach otwartego dostępu artykułów naukowych w czasopismach wydawnictwa Springer. Koszty publikacji są pokrywane w całości z ryczałtowej opłaty rocznej za licencję krajową Springer finansowanej ze środków MNiSW. Z programu Open Choice mogą korzystać autorzy korespondencyjni afiliowani w polskich instytucjach. Więcej informacji

Zagadnienia prawne


SHERPA/RoMEO - katalog umów między wydawcami a autorami prac


Serwis SHERPA/RoMEO umożliwia sprawdzenie polityki wydawców w zakresie praw autorów do zamieszczania (archiwizowania) swoich prac w repozytoriach.
Wydawcy oznaczeni zostali kolorami, zgodnie z prowadzoną polityką:

ZIELONY - można archiwizować pre-printy i post-printy lub lub wersję wydawcy
NIEBIESKI - można archiwizować post-printy
ŻÓŁTY- można archiwizować pre-printy
BIAŁY- nie można archiwizować żadnych materiałów

Pre-print – wersja autorska artykułu przed recenzją
Post-print – wersja autorska artykułu po recenzji

 

Poczytaj o Open Access