Spis treści

Informacje przydatne dla studentów I roku i nie tylko.


1. Jak zapisać się do Biblioteki UG

Studenci I roku UG
Studenci I roku zapisywani są do biblioteki uniwersyteckiej po odbyciu obowiązkowego szkolenia bibliotecznego online i zaliczeniu testu. Konto będzie aktywowane w ciągu 24 godzin i będzie ważne rok. Po upływie roku należy je przedłużyć w dowolnej wypożyczalni - koszt 5 zł. 

Słuchacze studiów doktoranckich i podyplomowych
Konta biblioteczne dla słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych są zakładane na prośbę studenta. W tym celu należy zgłosić się w dowolnej wypożyczalni z aktualną legitymacją elektroniczną oraz dowodem osobistym. W przypadku braku elektronicznej legitymacji doktoranckiej lub studenckiej, należy uiścić opłatę za kartę biblioteczną w wysokości 20 zł.

Doktoranci spoza UG, z poręczeniem od promotora UG
Studenci do zapisu przedstawiają dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie/poręczenie od promotora (pracownika UG) oraz wypełniają deklarację. Doktoranci otrzymują kartę biblioteczną BUG. Opłata za kartę wynosi 20 zł.

Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) jest jednocześnie kartą biblioteczną. Będzie ona potrzebna do korzystania z konta i odbioru książek.


2. Jak zalogować się do konta

(wejście ze strony: http://katalog.bg.ug.edu.pl)

STUDENCI-LOGOWANIE

login: nr czytelnika
 - prefiks 5100 oraz numer legitymacji, np. 5100123456
hasło: domyślnie PESEL 

Uwaga!

Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu. Można to zrobić samodzielnie logując się do konta (zakładka KONTAKT {Zmień hasło}) lub w dowolnej wypożyczalni. 

DOKTORANCI-LOGOWANIE

login: nr czytelnika - prefiks 5100 oraz numer legitymacji, np. 5100901234 (pierwszą cyfrę 0 numeru  legitymacji zastępujemy cyfrą 9).
W przypadku legitymacji o numerze czterocyfrowym po prefiksie 5100 dodajemy 90 czyli, np. 5100901234
hasło: domyślnie PESEL

Uwaga!

Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu. Można to zrobić samodzielnie logując się do konta (zakładka KONTAKT {Zmień hasło}) lub w dowolnej wypożyczalni. 


3. Zasady udostępniania zbiorów

 WYPOŻYCZALNIA - zasady korzystania.

1. Wypożyczać książki może tylko właściciel aktualnego konta po okazaniu elektronicznej legitymacji studenckiej, która jest jednocześnie kartą biblioteczną.

2. Konto jest ważne 365 dni od momentu jego utworzenia. Po roku należy je prolongować. W tym celu należy udać się do dowolnej wypożyczalni BUG i okazać ważną legitymację lub indeks. Opłata za prolongatę konta wynosi 5 zł.

3. Książki przeznaczone do wypożyczenia mają status dostępny

4. Rezerwacja książkiKsiążkę można zarezerwować, jeżeli wszystkie egzemplarze danego tytułu są wypożyczone. Student może sprawdzić na swoim koncie w zakładce ZAMÓWIENIA, które miejsce w kolejce zajmuje jego rezerwacja. System automatycznie wysyła e-maila z informacją o możliwości odbioru zarezerwowanej książki. Należy ją odebrać w danej wypożyczalni w ciągu 5 dni. Po tym terminie zostaje przekazana do magazynu.

5. Studenci mogą wypożyczyć 15 książek na miesiąc* (w tym płyty CD/DVD) z możliwością dokonania dwukrotnej prolongaty o kolejny miesiąc. 
* Studenci z podwyższonym limitem wypożyczeń (indywidualny tok nauczania, drugi kierunek studiów lub ostatni roku studiów) mogą wypożyczyć 20 książek z możliwością dokonania dwukrotnej prolongaty o kolejny miesiąc. 
Studenci posiadający uprawnienia do zwiększonego limitu zobowiązani są zgłosić zmianę swojego statusu bibliotekarzowi
w wypożyczalni
.

6. Książki, czytniki e-książek oraz płyty CD/DVD należy zwrócić w terminie. Opłata za przetrzymanie dokumentów wg. cennika wynosi:
- książki i płyty CD/DVD z księgozbioru przeznaczonego do wypożyczania oraz czytniki e-booków 0,50 zł dziennie od każdego egzemplarza
- książki z księgozbioru czytelni wypożyczone krótkoterminowo (tylko 3 dni) 5,00 zł dziennie od każdego egzemplarza.  

7. Do czasu oddania przetrzymanej książki i zapłacenia kary czytelnik pozbawiony jest prawa do korzystania z wypożyczalni.
Informację o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczanych książek czytelnik otrzymuje pocztą elektroniczną.

8. Książki zamówione do wypożyczalni czekają 3 doby (sprawdź datę wygaśnięcia zamówienia), a zamówione do czytelni do końca dnia. 

9. Książki odbiera się i oddaje w bibliotece, w której są zlokalizowane.

10. Książki z wypożyczalni Biblioteki Głównej można zamawiać do Książkomatu  Instrukcja zamawiania oraz zwracać w książkomacie.

11. Książki z wypożyczalni Biblioteki Głównej można wypożyczać i zwracać w Selfchecku.

CZYTELNIA - zasady korzystania. 

1. Z czytelni może korzystać każda zainteresowana osoba bez konieczności zapisania się do biblioteki.

2. W placówkach Biblioteki UG stosowane są trzy formy udostępniania zbiorów:

 • Wolny dostęp
  Zbiory ustawione są według działów (klasyfikacji systematycznej), a w ramach działów alfabetycznie: według autora, a w przypadku prac zbiorowych według tytułu. Aby odnaleźć potrzebną pozycję należy sprawdzić w katalogu online klasyfikację, czyli numer działu np. H.10.2.1.0– patrz na stronie Biblioteki Wolny dostęp. Książki w wolnym dostępie mają jako lokalizację podaną: nazwą biblioteki i słowo Czytelnia np. Czytelnia II - BUG Oliwa ) oraz status: Nie wypożycza się.

 • Zamawianie za pośrednictwem katalogu komputerowego
  Książki, które jako lokalizację mają podaną nazwę biblioteki (np. BEkon i status: Nie wypożycza się, zamawia się do czytelni. Zamówione książki czekają na odbiór do końca dnia, w którym zostało złożone zamówienie.

 • Zamawianie za pomocą rewersu.
  W bibliotekach specjalistycznych, w których nie ma wolnego dostępu do księgozbioru, książki i czasopisma umieszczone w czytelni (lokalizacja w katalogu online: nazwa biblioteki + Czytelnia) zamawiamy wypełniając rewers.



4. Komputery i Internet

Biblioteka Główna
Stanowiska komputerowe znajdują się we wszystkich czytelniach biblioteki. Dostęp do Internetu jest ograniczony do strony UG i BUG. Baza linków może być rozbudowywana: sugestie dotyczące udostępniania kolejnych baz, stron www i serwisów służących dydaktyce i edukacji mogą być zgłaszane bibliotekarzom przez studentów UG. Po weryfikacji zasadności dołączenia nowej strony do bazy linków dostęp będzie uruchamiany w ciągu 1-2 dni roboczych. Komputery mają zainstalowany pakiet OpenOffice. 
W Czytelni Informacji Naukowej (parter s. 0.55) znajdują się obecnie 4 komputery z dostępem do Internetu oraz zainstalowanym pakietem Microsoft Office 2010. Osoby korzystające z tych stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia dyżurnemu bibliotekarzowi dokumentu tożsamości. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają pracownicy i studenci UG.
Uwaga!
W czytelniach na piętrach dane zapisywane na twardych dyskach komputerów są cyklicznie kasowane w ciągu dnia, dlatego jeżeli użytkownik tworzy na tych komputerach pliki tekstowe lub inne, powinien zapisywać je na własnym nośniku typu pendrive. W sytuacji, gdy użytkownik nie dysponuje własnym nośnikiem, powinien korzystać z komputerów w Czytelni Informacji Naukowej (na parterze s. 0.55), gdzie dane usuwane są dopiero po zamknięciu biblioteki.

Biblioteki specjalistyczne
Biblioteki specjalistyczne: Biblioteka Ekonomiczna-Informatorium (Sopot), Biblioteka Prawna, Humanistyczna i Neofilologiczna (Gdańsk) posiadają wyznaczone stanowisko z nieograniczonym dostępem do Internetu dla osób posiadających konto w Bibliotece UG. 

Internet bezprzewodowy
Dostępny jest w bibliotekach: Głównej, Ekonomicznej, Noefilologicznej i Prawnej wyłącznie dla użytkowników usługi EDUROAM.

Uzyskanie dostępu do EDUROAM na UG
Więcej informacji o usłudze EDUROAM

Uwaga!
Jeśli pojawią się problemy, np. z wygenerowaniem i pobraniem certyfikatu EDUROAM, to zapraszamy do BUG Oliwa pok. 0.13 na parterze.

Zasady korzystania z sieci komputerowej BUG reguluje Zarządzenie Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/2019


5. Usługi

Uwaga!
Czytelnik kopiując dokumenty ze zbiorów BUG zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich
i odpowiada za ich naruszenie.

Kserowanie
Biblioteka Humanistyczna  Nie ma punktu ksero na terenie biblioteki, jest na wydziale.
Biblioteka Prawna

Ksero samoobsługowe na bilon w czytelni,
punkt ksero na wydziale

Drukowanie

Biblioteka Główna: Czytelnia Informacji Naukowej
Biblioteka Ekonomiczna: Informatorium
Biblioteka Prawna: Czytelnia

Wydruk z baz danych lub własnego nośnika- 50 gr/str.

Skanowanie
Biblioteka Główna, Biblioteki specjalistyczne: Ekonomiczna, Humanistyczna, Neofilologiczna, Prawna

Skanery samoobsługowe - usługa bezpłatna
 

Usługa "Skanowanie na życzenie" (wyłącznie dla pracowników i studentów UG) Szczegółowe zasady

Nagrywanie płyt CD, DVD

Biblioteka Główna: Czytelnia Informacji Naukowej

Nagrywanie na własny nośnik czytelnika - 4,00 zł.


6. FAQ

 1. Czy mogę odebrać książkę z Biblioteki Ekonomicznej (BEkon) w Bibliotece Głównej (BUG-Oliwa)?

  Nie. Książkę należy odebrać w miejscu zamówienia.

 2. Co jest hasłem, a co numerem czytelnika ?

  Numer czytelnika to prefiks 5100 oraz numer legitymacji elektronicznej, np. 123456: 5100123456.
  Hasło to domyślnie numer PESEL. Pamiętaj, aby po pierwszym logowaniu, zmieć hasło na własne.
 3. Zapomniałem/am hasła do konta. Jak mogę je odzyskać?

  Aby odzyskać hasło, należy zgłosić się do dowolnej wypożyczalni lub samodzielnie je wygenerować. Wówczas należy kliknąć na link "Zapomniałeś hasła", który znajduje się w zakładce "Zaloguj" tuż pod numerem i hasłem czytelnika.

 4. Czy mogę dokonać prolongaty, jeśli termin zwrotu już upłynął?

  Tak, ale pod warunkiem, że książka nie była jeszcze prolongowana i nie została zamówiona przez innego czytelnika. W takiej sytuacji, należy skontaktować się z dowolną wypożyczalnią (po upływie terminu zwrotu nie możesz dokonać prolongaty samodzielnie). Za okres między terminem zwrotu, a terminem prolongaty, system naliczy karę, którą trzeba będzie zapłacić.
 5. Jestem poza Trójmiastem, a zbliża się termin zwrotu książki. Co mogę zrobić?

  Jeśli książka nie była jeszcze prolongowana, możesz ją prolongować: online, telefonicznie lub drogą mailową. Możesz również poprosić o zwrot książki zaufaną osobę. Nie musisz dokonać go osobiście.
 6. Czy ktoś może za mnie wypożyczyć książkę?

  Tak, jeśli został wcześniej osobiście upoważniony w Wypożyczalni. Osoba upoważniana musi posiadać dokument tożsamości.

 7. Mieszkam w Trójmieście, ale studiuję poza nim. Czy mogę wypożyczać książki z BUG?

  Nie możesz. Prawo do wypożyczania książek mają studenci UG oraz studenci z innych publicznych uczelni z Trójmiasta.

 8. Co oznacza termin "w przetwarzaniu"?

  Termin "w przetwarzaniu" oznacza, że książka została zamówiona i czeka na odbiór przez czytelnika. Książkę należy odebrać w ciągu 3 dni.

 9. Jak długo trzeba czekać na zamówioną książkę?

  Czas oczekiwania na zamówioną książkę wynosi do 30 minut.

 10. Czy jeśli oddałem/am książkę, ale nie uiściłem kary mam prawo do wypożyczania?

  Nie, do czasu uiszczenia należności nie możesz zamawiać ani wypożyczać książek.
 11. Od kiedy naliczana jest kara za przetrzymanie książki?

  Po upływie 3 dni od przekroczenie terminu zwrotu (wyłączając dni świąteczne) system komputerowy zaczyna naliczać automatycznie karę.
 12. Co oznaczają skróty: BHum, BEkon?

  BHum to skrót od nazwy: Biblioteka Humanistyczna, a BEkon - Biblioteka Ekonomiczna.
 13. Czy mogę oddać książkę w dowolnej bibliotece?

  Nie, książkę należy oddać w miejscu jej wypożyczenia.
 14. Dlaczego nie mogę zamówić książki znajdującej się w Bibliotece Głównej w Oliwie?

  Biblioteka Główna nie posiada magazynu, książki są ułożone na dostępnych dla czytelników regałach (zasada wolnego dostępu), dlatego nie można zamówić ich online.
 15. Czy mogę zamówić książki online, by czekały na mnie w Bibliotece?

  Tak, ale tylko z tych bibliotek, które posiadają magazyn: Biblioteka Ekonomiczna, Humanistyczna i Prawna. Książka zamówiona z wypożyczalni czeka na odbiór 3 dni, a z czytelni tylko do końca dnia, w którym zastało złożone zamówienie.
 16. Jestem studentem I roku studiów. Ile maksymalnie książek mogę wypożyczyć i na jak długo?

  Student I roku jednorazowo może wypożyczyć 15 tytułów na miesiąc * (w tym płyty CD/DVD) z możliwością dokonania dwukrotnej prolongaty o kolejny miesiąc. 

  Studenci z podwyższonym limitem wypożyczeń (indywidualny tok nauczania, drugi kierunek studiów lub ostatni roku studiów) mogą wypożyczyć 20 książek. Studenci posiadający uprawnienia do zwiększonego limitu zobowiązani są zgłosić zmianę swojego statusu bibliotekarzowi w wypożyczalni.
 17. Czy istnieje możliwość prolongaty wypożyczonej książki?

  Czytelnik może samodzielnie dokonać dwukrotnie prolongaty termin zwrotu książek online na okres miesiąca, jeśli książka nie została zamówiona przez innego studenta. Prolongaty można dokonać również telefonicznie oraz mailowo.
 18. Ile wynoszą opłaty za przetrzymane książki lub płyty CD/DVD?

  Opłata za przetrzymanie dokumentów wg. cennika wynosi: 
  - książki i płyty CD/DVD z księgozbioru przeznaczonego do wypożyczania 0,50 zł dziennie od każdego egzemplarza
  - książki z księgozbioru czytelni wypożyczone krótkoterminowo, czytniki e-książek  5,00 zł dziennie od każdego egzemplarza.  
 19. Próbowałem zamówić książki online,ale pojawił się komunikat, że moje zamówienie nie zostało zrealizowane. Dlaczego?

  Najczęstszą przyczyną niezrealizowanego zamówienia są przetrzymane książki na koncie, wygaśnięcie konta (konto biblioteczne należy prolongować na początku każdego roku akademickiego), przekroczony limit zamówień lub nieuregulowane kary.
 20. Czy mogę zarezerwować książkę wypożyczoną przez innego czytelnika?

  Tak, jest taka możliwość. Student może też sprawdzić na swoim koncie w zakładce ZAMÓWIENIA, które miejsce w kolejce zajmuje jego rezerwacja. System automatycznie wysyła e-maila z informacją o możliwości odbioru zarezerwowanej książki. Należy ją odebrać w danej wypożyczalni w ciągu 5 dni. Po tym terminie zostaje przekazana do magazynu. 
 21. Nie jestem studentem ani pracownikiem UG. Czy mogę korzystać z zasobów Biblioteki?

  Wszystkie osoby zainteresowane księgozbiorem mogą z niego korzystać na miejscu. Warunki wypożyczania zawarte są w Regulaminie Udostępnia Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.

7. Ważne telefony

Wykaz punktów informacyjnych:

Biblioteka Główna - Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej (parter 0.55)
tel.: 58 523 32 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka Ekonomiczna- Informatorium
tel.: 58 523 14 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Biblioteka Prawna - Informacja
tel.: 58 523 29 40