Spis treści

1. Jak zapisać się do Biblioteki UG

Studenci I roku UG
Studenci I roku zapisywani są do biblioteki uniwersyteckiej po odbyciu obowiązkowego szkolenia bibliotecznego online i zaliczeniu testu. Konto będzie aktywowane w ciągu 24 godzin i będzie ważne rok. Po upływie roku należy je przedłużyć w dowolnej wypożyczalni - koszt 5 zł. 

Słuchacze studiów doktoranckich i podyplomowych
Konta biblioteczne dla słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych są zakładane na prośbę studenta. W tym celu należy zgłosić się w dowolnej wypożyczalni z aktualną legitymacją elektroniczną oraz dowodem osobistym. W przypadku braku elektronicznej legitymacji doktoranckiej lub studenckiej, należy uiścić opłatę za kartę biblioteczną w wysokości 20 zł.

Doktoranci spoza UG, z poręczeniem od promotora UG
Studenci do zapisu przedstawiają dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie/poręczenie od promotora (pracownika UG) oraz wypełniają deklarację. Doktoranci otrzymują kartę biblioteczną BUG. Opłata za kartę wynosi 20 zł.

Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) jest jednocześnie kartą biblioteczną. Będzie ona potrzebna do korzystania z konta i odbioru książek.