Spis treści

2. Jak zalogować się do konta

(wejście ze strony: http://katalog.bg.ug.edu.pl)

STUDENCI-LOGOWANIE

login: nr czytelnika
 - prefiks 5100 oraz numer albumu, np. 5100123456
hasło: domyślnie PESEL 

Uwaga!

Hasło NALEŻY zmienić przy pierwszym logowaniu. Można to zrobić samodzielnie logując się do konta (zakładka KONTAKT {Zmień hasło})
lub w dowolnej wypożyczalni. 

DOKTORANCI-LOGOWANIE

login: nr czytelnika - prefiks 5100 oraz numer albumu, np. 5100912345 (pierwszą cyfrę nr albumu zastępuje cyfra 9
hasło: domyślnie PESEL

Uwaga!

Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu. Można zrobić to samodzielnie (zakładka KONTAKT {Zmień hasło}) 
lub w dowolnej wypożyczalni.