Spis treści

2. Jak zalogować się do konta

(wejście ze strony: http://katalog.bg.ug.edu.pl)

STUDENCI-LOGOWANIE

login: nr czytelnika
 - prefiks 5100 oraz numer legitymacji, np. 5100123456
hasło: domyślnie PESEL 

Uwaga!

Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu. Można to zrobić samodzielnie logując się do konta (zakładka KONTAKT {Zmień hasło}) lub w dowolnej wypożyczalni. 

DOKTORANCI-LOGOWANIE

login: nr czytelnika - prefiks 5100 oraz numer legitymacji, np. 5100901234 (pierwszą cyfrę 0 numeru  legitymacji zastępujemy cyfrą 9).
W przypadku legitymacji o numerze czterocyfrowym po prefiksie 5100 dodajemy 90 czyli, np. 5100901234
hasło: domyślnie PESEL

Uwaga!

Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu. Można to zrobić samodzielnie logując się do konta (zakładka KONTAKT {Zmień hasło}) lub w dowolnej wypożyczalni.