Spis treści

3. Zasady udostępniania zbiorów

 WYPOŻYCZALNIA - zasady korzystania.

1. Wypożyczać książki może tylko właściciel aktualnego konta po okazaniu elektronicznej legitymacji studenckiej, która jest jednocześnie kartą biblioteczną.

2. Konto jest ważne 365 dni od momentu jego utworzenia. Po roku należy je prolongować. W tym celu należy udać się do dowolnej wypożyczalni BUG i okazać ważną legitymację lub indeks. Opłata za prolongatę konta wynosi 5 zł.

3. Książki przeznaczone do wypożyczenia mają status dostępny

4. Rezerwacja książkiKsiążkę można zarezerwować, jeżeli wszystkie egzemplarze danego tytułu są wypożyczone. Student może sprawdzić na swoim koncie w zakładce ZAMÓWIENIA, które miejsce w kolejce zajmuje jego rezerwacja. System automatycznie wysyła e-maila z informacją o możliwości odbioru zarezerwowanej książki. Należy ją odebrać w danej wypożyczalni w ciągu 5 dni. Po tym terminie zostaje przekazana do magazynu.

5. Studenci mogą wypożyczyć 15 książek na miesiąc* (w tym płyty CD/DVD) z możliwością dokonania dwukrotnej prolongaty o kolejny miesiąc. 
* Studenci z podwyższonym limitem wypożyczeń (indywidualny tok nauczania, drugi kierunek studiów lub ostatni roku studiów) mogą wypożyczyć 20 książek z możliwością dokonania dwukrotnej prolongaty o kolejny miesiąc. 
Studenci posiadający uprawnienia do zwiększonego limitu zobowiązani są zgłosić zmianę swojego statusu bibliotekarzowi
w wypożyczalni
.

6. Książki, czytniki e-książek oraz płyty CD/DVD należy zwrócić w terminie. Opłata za przetrzymanie dokumentów wg. cennika wynosi:
- książki i płyty CD/DVD z księgozbioru przeznaczonego do wypożyczania oraz czytniki e-booków 0,50 zł dziennie od każdego egzemplarza
- książki z księgozbioru czytelni wypożyczone krótkoterminowo (tylko 3 dni) 5,00 zł dziennie od każdego egzemplarza.  

7. Do czasu oddania przetrzymanej książki i zapłacenia kary czytelnik pozbawiony jest prawa do korzystania z wypożyczalni.
Informację o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczanych książek czytelnik otrzymuje pocztą elektroniczną.

8. Książki zamówione do wypożyczalni czekają 3 doby (sprawdź datę wygaśnięcia zamówienia), a zamówione do czytelni do końca dnia. 

9. Książki odbiera się i oddaje w bibliotece, w której są zlokalizowane.

10. Książki z wypożyczalni Biblioteki Głównej można zamawiać do Książkomatu  Instrukcja zamawiania oraz zwracać w książkomacie.

11. Książki z wypożyczalni Biblioteki Głównej można wypożyczać i zwracać w Selfchecku.

CZYTELNIA - zasady korzystania. 

1. Z czytelni może korzystać każda zainteresowana osoba bez konieczności zapisania się do biblioteki.

2. W placówkach Biblioteki UG stosowane są trzy formy udostępniania zbiorów:

  • Wolny dostęp
    Zbiory ustawione są według działów (klasyfikacji systematycznej), a w ramach działów alfabetycznie: według autora, a w przypadku prac zbiorowych według tytułu. Aby odnaleźć potrzebną pozycję należy sprawdzić w katalogu online klasyfikację, czyli numer działu np. H.10.2.1.0– patrz na stronie Biblioteki Wolny dostęp. Książki w wolnym dostępie mają jako lokalizację podaną: nazwą biblioteki i słowo Czytelnia np. Czytelnia II - BUG Oliwa ) oraz status: Nie wypożycza się.

  • Zamawianie za pośrednictwem katalogu komputerowego
    Książki, które jako lokalizację mają podaną nazwę biblioteki (np. BEkon i status: Nie wypożycza się, zamawia się do czytelni. Zamówione książki czekają na odbiór do końca dnia, w którym zostało złożone zamówienie.

  • Zamawianie za pomocą rewersu.
    W bibliotekach specjalistycznych, w których nie ma wolnego dostępu do księgozbioru, książki i czasopisma umieszczone w czytelni (lokalizacja w katalogu online: nazwa biblioteki + Czytelnia) zamawiamy wypełniając rewers.