Spis treści

4. Komputery i Internet

Biblioteka Główna
Stanowiska komputerowe znajdują się we wszystkich czytelniach biblioteki. Dostęp do Internetu jest ograniczony do strony UG i BUG. Baza linków może być rozbudowywana: sugestie dotyczące udostępniania kolejnych baz, stron www i serwisów służących dydaktyce i edukacji mogą być zgłaszane bibliotekarzom przez studentów UG. Po weryfikacji zasadności dołączenia nowej strony do bazy linków dostęp będzie uruchamiany w ciągu 1-2 dni roboczych. Komputery mają zainstalowany pakiet OpenOffice. 
W Czytelni Informacji Naukowej (parter s. 0.55) znajdują się obecnie 4 komputery z dostępem do Internetu oraz zainstalowanym pakietem Microsoft Office 2010. Osoby korzystające z tych stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia dyżurnemu bibliotekarzowi dokumentu tożsamości. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają pracownicy i studenci UG.
Uwaga!
W czytelniach na piętrach dane zapisywane na twardych dyskach komputerów są cyklicznie kasowane w ciągu dnia, dlatego jeżeli użytkownik tworzy na tych komputerach pliki tekstowe lub inne, powinien zapisywać je na własnym nośniku typu pendrive. W sytuacji, gdy użytkownik nie dysponuje własnym nośnikiem, powinien korzystać z komputerów w Czytelni Informacji Naukowej (na parterze s. 0.55), gdzie dane usuwane są dopiero po zamknięciu biblioteki.

Biblioteki specjalistyczne
Biblioteki specjalistyczne: Biblioteka Ekonomiczna-Informatorium (Sopot), Biblioteka Prawna, Humanistyczna i Neofilologiczna (Gdańsk) posiadają wyznaczone stanowisko z nieograniczonym dostępem do Internetu dla osób posiadających konto w Bibliotece UG. 

Internet bezprzewodowy
Dostępny jest w bibliotekach: Głównej, Ekonomicznej, Noefilologicznej i Prawnej wyłącznie dla użytkowników usługi EDUROAM.

Uzyskanie dostępu do EDUROAM na UG
Więcej informacji o usłudze EDUROAM

Uwaga!
Jeśli pojawią się problemy, np. z wygenerowaniem i pobraniem certyfikatu EDUROAM, to zapraszamy do BUG Oliwa pok. 0.13 na parterze.

Zasady korzystania z sieci komputerowej BUG reguluje Zarządzenie Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/2019