Usługa skanowania na życzenie przeznaczona jest dla pracowników i studentów UG posiadających ważne konto biblioteczne nieobciążone zaległościami. Skanujemy pojedyncze rozdziały z monografii, artykuły z czasopism, oraz fragmenty książek do 50 stron. Usługa w semestrze zimowym jest bezpłatna.

Szczegółowe zasady