Rada Biblioteczna 2016 - 2020

Przedstawiciele Wydziałów:

1/  prof. UG, dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno - Wydział Biologii

2/  prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

3/  prof. UG, dr hab. inż. Marek Kwiatkowski - Wydział Chemii

4/  prof. dr hab. Ewa Oziewicz - Wydział Ekonomiczny - Przewodnicząca Rady Bibliotecznej

5/  prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski - Wydział Filologiczny

6/  prof. dr hab. Zbigniew Opacki - Wydział Historyczny

7/  prof. UG, dr hab. Wiesław Miklaszewski - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

8/  dr Andrzej Piotrowski - Wydział Nauk Społecznych

9/  prof. UG, dr hab. Jan Wendt - Wydział Oceanografii i Geografii

10/ dr Agnieszka Gajda - Wydział Prawa i Administracji

11/ prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki - Wydział Zarządzania

12/ mgr Tomasz Kuśmierek - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Przedstawiciel studentów: Julia Robak

Przedstawiciel doktorantów: mgr Ewa Lubiszewska

 

Przedstawiciele Biblioteki:

1/ mgr Grażyna Jaśkowiak - Biblioteka Główna

2/ dr Beata Bartczak - Biblioteka Główna

3/ mgr Agnieszka Fiebig - Biblioteka Główna - Sekretarz Rady

4/ mgr Marzena Jeżowska - Biblioteka Główna

5/ mgr Aurelia Krzemińska - Biblioteka Główna

6/ mgr Anna Stasiewicz-Jakubik - Biblioteka Prawna

7/ mgr Marzena Szczucka - Biblioteka Główna

 

Przedstawiciel NSZZ Solidarność : mgr Aleksandra Pańka