Drukuj

Rada Biblioteczna 2020-2024

Przedstawiciele Wydziałów:

1/  dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

2/  dr Iwona Janicka - Wydział Historyczny

3/  dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG - Wydział Biologii - Przewodnicząca Rady Bibliotecznej

4/  prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski - Wydział Wydział Chemii  

5/  dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG - Wydział Oceanografii i Geografii

6/  dr hab. Adam Rutkowski, prof. UG - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

7/  dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG - Wydział Filologiczny  

8/  dr hab. Michał Kubiak, prof. UG - Wydział Nauk Społecznych

9/  dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG - Wydział Ekonomiczny 

10/ dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG - Wydział Prawa i Administracji

11/ dr Alicja Antonowicz - Wydział Zarządzania

12/ mgr Ewa Lubiszewska - Rada Doktorantów

13/ Kacper Wiśniewski - Samorząd Studencki 

Przedstawiciele Biblioteki:

1/ mgr Marzena Jeżowska - Biblioteka Główna, Sekretarz Rady

2/ mgr Katarzyna Krasowska - Biblioteka Ekonomiczna

3/ mgr Marcin Leszczyński - Biblioteka Główna 

4/ mgr Izabela Nowak - Biblioteka Główna

5/ mgr Aleksandra Pieczyńska-Poszewiecka - Biblioteka Główna

6/ mgr Marzena Szczucka - Biblioteka Główna

7/ mgr Jolanta Wittstock  - Biblioteka Główna

8/ mgr Grażyna Jaśkowiak - Dyrektor Biblioteki UG

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - Katarzyna Kantor-Bielińska (bez prawa głosu)