Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej Uniwersytetu Gdańskiego

Sprowadzanie i udostępnianie materiałów z innych bibliotek.

 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza z bibliotek krajowych książki, kopie artykułów z czasopism oraz inne materiały, których nie posiada Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego ani inna biblioteka w Trójmieście oraz z bibliotek zagranicznych - publikacje, których nie posiadają biblioteki krajowe. Przed złożeniem zamówienia czytelnik ma obowiązek sprawdzić, czy zamawiana pozycja nie jest dostępna w Bibliotece UG oraz w innych bibliotekach Trójmiasta.
 2. Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają osoby związane z Uniwersytetem Gdańskim: pracownicy naukowi, doktoranci, magistranci oraz studenci piszący pracę licencjacką.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia międzybibliotecznego jest posiadanie aktualnego konta bibliotecznego i brak zaległości w bibliotece.
 4. Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne:
  • zamawianie książki: autor, tytuł, miejsce, rok wydania,
  • zamawianie kopii tekstu zamieszczonego w wydawnictwie ciągłym: autor, tytuł artykułu oraz tytuł, rocznik i numer czasopisma.
 5. Jednorazowo czytelnik może złożyć zamówienie na 5 publikacji (w tym nie więcej niż 3 z zagranicy).
 6. Zamówienie na sprowadzenie dzieła z biblioteki krajowej czytelnik składa elektronicznie lub osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej, wypełniając dokładnie i czytelnie odpowiednie formularze i podpisując oświadczenie o płatności za sprowadzenie materiałów bibliotecznych.
 7. Zamówienie na sprowadzenie dzieła z biblioteki zagranicznej czytelnik składa osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej, wypełniając dokładnie i czytelnie odpowiednie formularze i podpisując oświadczenie o płatności za sprowadzenie materiałów bibliotecznych.
 8. Koszty przesyłek zagranicznych, voucherów, reprodukcji materiałów, koszty przesyłek kurierskich oraz dodatkowe koszty ustalone przez biblioteki krajowe, np. ubezpieczenie materiałów, obciążają czytelnika.
 9. Biblioteka ponosi odpowiedzialność za sprowadzone materiały. Można z nich korzystać wyłącznie w wyznaczonych czytelniach poszczególnych oddziałów Wypożyczalni Międzybibliotecznej UG w terminie określonym przez instytucję wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad.
 10. Nie dokonuje się prolongowania terminu zwrotu dzieła wypożyczonego z biblioteki zagranicznej.
 11. Wypożyczanie międzybiblioteczne nie obejmuje:
  • druków wydanych do 1945 roku
  • zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych
  • książek znajdujących się w księgozbiorach podręcznych
  • słowników, encyklopedii, bibliografii
  • gazet i czasopism (wykonuje się kopie potrzebnych artykułów).
 12. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zamówione materiały, Biblioteka UG obciąży go kosztami związanymi
  z ich sprowadzeniem oraz może pozbawić prawa korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej UG.
 13. Okres realizacji zamówień krajowych trwa od tygodnia do sześciu tygodni, zamówień zagranicznych,
  od dwóch tygodni do trzech miesięcy.
 14. O realizacji zamówienia czytelnik zostaje powiadomiony mailem lub telefonicznie.

Udostępnianie materiałów innym bibliotekom.

 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna UG świadczy usługi innym bibliotekom polskim i zagranicznym w zakresie wypożyczeń ze zbiorów własnych.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej (1 zamówienie = 1 mail) lub na rewersach (biblioteki zagraniczne na formularzach IFLA).
 3. Okres wypożyczenia wynosi 4 tygodnie. Biblioteka UG zastrzega sobie możliwość ustalenia innego okresu wypożyczenia dzieł bibliotecznych.
 4. Wypożyczone publikacje należy udostępniać w czytelni.
 5. Wypożyczone książki należy odesłać przesyłką poleconą lub wartościową.

Załącznik:
Cennik usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki UG

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Dyrektor
Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
Grażyna Jaśkowiak

Cennik usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki UG

CENNIK USŁUG  - WYPOŻYCZENIA MIEDZYBIBLIOTECZNE
- opłata za odbitkę kserograficzną wykonaną w BUG (powyżej 10 stron) 0,20 zł (w tym 23% VAT)/ 1 strona A4
- opłata za skan wykonany w BUG (powyżej 10 stron) 0,50 zł (w tym 23% VAT)/ 1 strona A4
- nagrywanie treści na płytę CD w BUG (w tym cena płyty) 4 zł (w tym 23% VAT).

Opłaty za zamówienia realizowane dla czytelników BUG:

 • Opłaty za kopie z czasopism: według rachunku biblioteki realizującej zamówienie.
 • Przesyłki specjalne: sprowadzone materiały o wadze ponad 2 kg lub wymagające ubezpieczenia - koszty zamówienia ponosi czytelnik na postawie wystawionego rachunku bądź faktury.
 • Sprowadzenie książek z zagranicy:
  - koszt wysyłki zwracanej książki (według cennika Poczty Polskiej) + opłata wyznaczona przez bibliotekę realizującą zamówienie,
  - Biblioteka UG płaci specjalnym środkiem płatniczym – voucherem IFLA (wartość jednego vouchera
  = 40 zł), najczęściej żądana opłata to 1 voucher za 1 książkę, 
  - Biblioteka realizująca zamówienie może zażądać opłaty wyższej – zależy to od rodzaju wydawnictwa i obszaru, z którego sprowadzane są materiały.