Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad udostępniania nieopublikowanych prac doktorskich w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego

 1. Prace doktorskie, nieopublikowane, przekazane Bibliotece UG, wchodzą w skład jej księgozbioru i są uwidocznione w katalogach.
 2. Prace doktorskie udostępniane są w następujących czytelniach Biblioteki UG:

  Biblioteka Główna w Gdańsku Oliwie - Czytelnia Informacji Naukowej (ul. Wita Stwosza 53) - prace doktorskie Wydziału Filologicznego (polonistyka), Wydziału Historycznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii i Instytutu Geografii,

  Biblioteka Ekonomiczna w Sopocie (ul. Armii Krajowej 110) - prace doktorskie Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Zarządzania,

  Biblioteka Neofilologiczna w Gdańsku (Wita Stwosza 51) - prace doktorskie Wydziału Neofilologicznego (anglistyka, skandynawistyka, germanistyka, slawistyka, rusycystyka, filologia romańska),

  Biblioteka Prawna w Gdańsku Oliwie (ul. Bażyńskiego 6) - prace doktorskie Wydziału Prawa i Administracji,

  Czytelnia Oceanograficzna w Gdyni (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46) - prace doktorskie z zakresu oceanografii. 

 3. Prace doktorskie są udostępniane w czytelniach Biblioteki UG na prawach rękopisu za pisemną zgodą autora poświadczoną jego podpisem i dołączoną do pracy.  
 4. Prac doktorskich nie wolno w żaden sposób powielać.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       Zarządzenie wchodzi z dniem 1 października 2015 r.