Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad udostępniania nieopublikowanych prac doktorskich w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego

  1. Prace doktorskie, nieopublikowane, przekazane Bibliotece UG, wchodzą w skład jej księgozbioru i są uwidocznione w katalogach.
  2. Prace doktorskie udostępniane są w następujących czytelniach Biblioteki UG:
  • Biblioteka Główna w Gdańsku Oliwie - Czytelnia Informacji Naukowej (ul. Wita Stwosza 53) - prace doktorskie Wydziału Filologicznego (polonistyka), Wydziału Historycznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii i Instytutu Geografii.
  • Biblioteka Ekonomiczna w Sopocie (ul. Armii Krajowej 110) - prace doktorskie Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Zarządzania
  • Biblioteka Neofilologiczna w Gdańsku (Wita Stwosza 51) - prace doktorskie Wydziału Neofilologicznego (anglistyka, skandynawistyka, germanistyka, slawistyka, rusycystyka, filologia romańska)
  • Biblioteka Prawna w Gdańsku Oliwie (ul. Bażyńskiego 6) - prace doktorskie Wydziału Prawa i Administracji.
  • Czytelnia Oceanograficzna w Gdyni (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46) - prace doktorskie z zakresu oceanografii.
  1. Prace doktorskie są udostępniane w czytelniach Biblioteki UG na prawach rękopisu za pisemną zgodą autora poświadczoną jego podpisem i dołączoną do pracy.
  2. Prac doktorskich nie wolno w żaden sposób powielać.

 

Zarządzenie wchodzi z dniem 1 października 2015 r.