Zbiory Biblioteki UG

Wyszczególnienie Stan w dniu 31.12.2018 r.
Książki 1.121.808 wol.
Czasopisma 353.402 wol.
Zbiory specjalne 186.603 jedn.
Liczba tytułów czasopism bieżących (papierowe) 3.734
Liczba tytułów czasopism elektronicznych 133.842
Liczba tytułów książek elektronicznych 460.600


Działalność usługowa Biblioteki UG

Wyszczególnienie Stan w dniu 31.12.2018 r.
Liczba zarejestrowanych czytelników indywidualnych 40.483
Udostępnianie zbiorów (w wol.):      763.696
Liczba udzielonych informacji 105.072


Katalog online BUG (zbiory od 1990 r.)

Wyszczególnienie Stan w dniu 1.01.2020 r. Stan w dniu 31.12.2018 r.
Rekordy bibliograficzne 766.980 726.042
Rekordy khw 1.035.260 989.541
Rekordy egzemplarza 1.053.626 1.024.894
Rekordy zasobu 21.712 21.905
w tym: rekordy bibliograficzne czasopism 19.018 19.124

 

Pomieszczenia biblioteczne

Wyszczególnienie Stan w dniu 31.12.2018 r.
Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2 15.712,30
Liczba czytelni 25
Liczba miejsc w czytelniach 1.117
Liczba wypożyczalni 6