Zbiory Biblioteki UG

Wyszczególnienie Stan w dniu 31.12.2017 r.
Książki 1105.567 wol.
Czasopisma 345.409 wol.
Zbiory specjalne 185.028 jedn.
Liczba tytułów czasopism bieżących (papierowe) 5.566
Liczba tytułów czasopism elektronicznych 113.887
Liczba tytułów książek elektronicznych 3.128.734


Działalność usługowa Biblioteki UG

Wyszczególnienie Stan w dniu 31.12.2017 r.
Liczba zarejestrowanych czytelników indywidualnych 49.537
Udostępnianie zbiorów (w wol.):      871.622
Liczba udzielonych informacji 114.550


Katalog online BUG (zbiory od 1990 r.)

Wyszczególnienie Stan w dniu 01.03.2019 r. Stan w dniu 31.12.2017 r.
Rekordy bibliograficzne 731.680 669.515
Rekordy khw 997.556 931.115
Rekordy egzemplarza 1.030.079 994.965
Rekordy zasobu 21.949 21.532
w tym: rekordy bibliograficzne czasopism 19.187 18.761

 

Pomieszczenia biblioteczne

Wyszczególnienie Stan w dniu 31.12.2017 r.
Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2 15.712,30
Liczba czytelni 22
Liczba miejsc w czytelniach 1.085
Liczba wypożyczalni 6