10-lecie siedziby Biblioteki Głównej

Wystawa przygotowana z okazji 10-lecia Biblioteki Głównej.

Bernard Sychta (1907- 1982)

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego prezentuje wystawę dorobku wybitnego kulturoznawcy i językoznawcy kaszubskiego
z okazji setnej rocznicy jego urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci. Ksiądz Bernard Sychta jest autorem wielotomowego słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, wielu utworów scenicznych, zagadek, licznych grafik i obrazów. W 1981 r. został uhonorowany
tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za wybitny wkład w rozwój kultury pomorskiej.

 

Odkryj Tuwima

Wystawa przygotowana z okazji Roku Juliana Tuwima.

MS PowerPoint Pobierz wystawę (41,3 MB)