10-lecie siedziby Biblioteki Głównej

Wystawa przygotowana z okazji 10-lecia Biblioteki Głównej.

Bernard Sychta (1907- 1982)

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego prezentuje wystawę dorobku wybitnego kulturoznawcy
i językoznawcy kaszubskiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci. Ksiądz Bernard Sychta jest autorem wielotomowego słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej,
wielu utworów scenicznych, zagadek, licznych grafik i obrazów. W 1981 r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za wybitny wkład w rozwój kultury pomorskiej.

Stefan Banach (1892 - 1945)

W sześćdziesiątą rocznicę śmierci prof. Stefana Banacha, w dniach 24.10.2005 - 07.12.2005 Biblioteka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowała wystawę poświęconą postaci jednego z największych matematyków XX wieku.

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie, jakie wzbudziła wspomniana wystawa w środowisku naukowym, Biblioteka Główna UG postanowiła zaprezentować ją szerszemu gremium w postaci wystawy wirtualnej.

Odkryj Tuwima

Wystawa przygotowana z okazji Roku Juliana Tuwima.

MS PowerPoint Pobierz wystawę (41,3 MB)