Formularz zgłoszenia pracy
do Repozytorium Uniwersytetu Gdańskiego

Podaj login i hasło

Login:
Hasło:

Do identyfikacji użytkownika należy wykorzystać login i hasło używane przy logowaniu do:

  • Portalu Pracownika (pracownicy),
  • Portalu Studenta (studenci i doktoranci).

Uwaga! Nie należy podawać zer na początku loginu.
W przypadku studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych wymagane jest dodanie do loginu odpowiedniego przedrostka (s, d, pd, np. dxxx, gdzie xxx to numer indeksu bez początkowych zer).

W przypadku utraty hasła prosimy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za hasła do Portali UG.

Dla zachowania bezpieczeństwa, gdy zakończysz korzystanie z usług wymagających uwierzytelnienia, wyloguj się i zamknij przeglądarkę!