The impact of CSR Understanding on the Effectiveness of Economic Decision Making of Small and Medium-Sized Enterprises in Kosovo
Autor: Yllka Hoxha
Promotor: dr. hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Data obrony: 22 stycznia 2021 r.

Dwujęzyczność zawodowa filologów a ich funkcjonowanie poznawcze po sześćdziesiątym roku życia
Autor: Hanna Szpilczyńska
Promotor: dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG
Promotor pomocniczy: dr Marta Łockiewicz
Jednostka: Wydział Filologiczny
Data obrony: 4 luty 2021 r.

Nazwy roślin w pieśniach warmińsko-mazurskich z przełomu XIX i XX wieku
Autor: Ewelina Lechocka
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Szcześniak
Jednostka: Wydział Filologiczny
Data obrony: 8 luty 2021 r.

Onimy w cyklu baśni "Priče iz davnine" Ivany Brlić-Mažuranić Problematyka przekładu
Autor: Karolina Diana Szymaczak
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Szcześniak
Promotor pomocniczy: dr Anita Gostomska
Jednostka: Wydział Filologiczny
Data obrony: 15 luty 2021 r.