Błędy w zapisie fonemów samogłoskowych polskich i angielskich popełniane przez uczniów klas trzecich wybranych gimnazjów Trójmiasta
Autor: Jakub Solecki
Promotor: dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG
Jednostka: Wydział Filologiczny
Data obrony: 18 listopada 2021 r.

Etos walki narodowowyzwoleńczej czeczeńskiej irredenty przełomu XX i XXI wieku. Studium pieśni
Autor: Kamila Filipczyk
Promotor: dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG
Jednostka: Wydział Filologiczny
Data obrony: 19 listopada 2021 r.

Ideały zbiorów nigdziegęstych w topologiach na zbiorze liczb naturalnych
Autor: Marta Kwela
Promotor: dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG oraz dr Jacek Tryba
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Data obrony: 30 listopada 2021 r.

Konkurencyjność tranzytowych kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce
Autor: Tomasz Radzikowski
Promotor: dr hab. Stanisław Miecznikowski
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Data obrony: 3 grudnia 2021 r.

Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym
Autor: Łukasz Kielin
Promotor: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, dr hab. Piotr Uziębło, prof.UG
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Data obrony: 7 grudnia 2021 r.

Formacje słowotwórcze w nagłówkach wpisów na blogach (pop)kulturalnych
Autor: Katarzyna Furmaniak
Promotor: dr hab. Ewa Badyda, prof. UG
Jednostka: Wydział Filologiczny
Data obrony: 16 grudnia 2021 r.

Zakres dozwolonego używania znaków towarowych przez osoby nieuprawnione
Autor: Maciej Zejda
Promotor: dr hab. Joanna Kruczalak, prof. UG
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Data obrony: 13 grudnia 2021 r.