Współczesna literatura kaszubskojęzyczna w latach 1981-2015
Autor: Grzegorz Schramke
Promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Linkner
Jednostka: Wydział Filologiczny
Data obrony: będzie podana w późniejszym terminie