Kobieta w poezji polskiej lat wojny i okupacji
Autor: Martyna Badowicz
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski
Jednostka: Wydział Filologiczny
Data obrony: 17 maja 2021 r.

Aspekty (inter)kulturowe w nauczaniu i uczeniu się języków obcych na przykładzie języka francuskiego i języka polskiego
Autor: Adrianna Katarzyna Olkowska
Promotor: dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG
Jednostka: Wydział Wydział Filologiczny
Data obrony: 20 maja 2021 r.

Własność państwowa i jej implikacje dla akcjonariuszy spółek elektroenergetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autor: Krzysztof Krzywdziński
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Jednostka: Wydział Zarządzania
Data obrony: 20 maja 2021 r.