Zapraszamy do lektury nowego numeru BUGletynu - pisma prezentującego wydarzenia, które stały się udziałem pracowników Biblioteki UG.