Informujemy, że od 4 listopada 2019 r. obowiązuje nowy Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki UG. Regulamin określa:
· zasady udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz zasobów cyfrowych i świadczenia innych usług w BUG,
· warunki, które muszą spełnić osoby/ instytucje,
by korzystać ze zbiorów i usług BUG,
· prawa i obowiązki czytelników BUG.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad.

Szczególną uwagę zwracamy na Załącznik nr 2, w którym zebrane zostały podstawowe uprawnienia czytelników do wypożyczania zbiorów i korzystania z innych usług BUG.