Biblioteka UG zaprasza do bezpłatnego testowania serwisu ekonomicznego CIEC. Baza danych CEIC Data została założona w 1992 r. przez zespół ekonomistów i analityków. Prezentuje ona informacje mikro i makro ekonomiczne dotyczące krajów rozwiniętych i rozwijających się. Serwis oferuje informacje dla 195 krajów z całego świata.
Test potrwa do 30 września br. Dostęp zdalny możliwy przez system HAN. 

Dzięki dostępowi do tej rozległej bazy danych użytkownicy mają możliwość uzyskania wglądu w wielopoziomowe dane stale zmieniających się światowych gospodarek. Dzięki doświadczeniu i wiedzy eksperckiej zbudowaliśmy relacjach z lokalnymi głównymi dostawcami informacji w wielu krajach na całym świecie, użytkownicy otrzymują szczegółowe dane w czasie rzeczywistym z wiarygodnych źródeł.