Do 30 czerwca br. Biblioteka UG oferuje bezpłatny dostęp do wszystkich kolekcji tematycznych książek elektronicznych Wydawnictwa De Gruyter (łącznie około 75 000 tytułów). Dostęp wyłącznie zdalny przez HANA.
Access your print collection online.pdf

De Gruyter jest wiodącym międzynarodowym wydawnictwem naukowym od ponad 270 lat z siedzibą w Berlinie. Każdego roku publikuje ponad 1300 nowych tytułów książek i ponad 900 tytułów czasopism z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycyny, matematyki, inżynierii, informatyki, nauk przyrodniczych i prawa. Oferuje także szeroki dostęp do mediów cyfrowych, w tym czasopism i książek w otwartym dostępie.