Aktualizacja na dzień 15 lutego 2021 r. 

Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne obsługują czytelników w następującym zakresie:

1. wypożyczanie egzemplarzy zamawianych zdalnie. 
Szczegółowe zasady: wypożyczanie.pdf

2. przyjmowanie zwrotów, regulowanie płatności (kartą płatniczą lub przelewem), rozliczanie z BUG (obiegówki).
Szczegółowe zasady: zwroty_płatności.pdf

3.udostępnianie prezencyjne (na miejscu w bibliotece) bez wolnego dostępu do zbiorów (tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UG)
Szczegółowe zasady: czytelnie.pdf

4. zamawiania materiałów z wypożyczalni międzybibliotecznej
Szczegółowe zasady: wypożycz.międzybibliot.pdf


Wejście  do BUG będzie możliwe wyłącznie w maseczkach i rękawiczkach ochronnych po użyciu płynu do dezynfekcji.
W Bibliotece Głównej UG dokonywany jest pomiar temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego. Czytelnicy o podwyższonej temperaturze ciała (powyżej 37° C), nie będą mogli skorzystać z usług bibliotecznych. Ponadto nie będą obsługiwane osoby, które nie wyrażą zgody na pomiar temperatury.