Informujemy, że zgodnie z zapowiedziami Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, dotychczasowe programy publikowania otwartego są kontynuowane z wyjątkiem Emerlad, LWW i OUP, które zostały wstrzymane do czasu podpisania nowych umów.

Ponadto planowane jest uruchomienie programów publikowania w ramach licencji Taylor & Francis oraz AIP w roku 2021 r.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie.