Zapraszamy do korzystania z bazy Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), która zawiera pełne teksty czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

CEEAS to zasoby naukowe z takich dziedzin jak: ekonomia, historia, humanistyka, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Z ponad 2 000 tytułów, 470 to pełnotekstowe czasopisma wydawane w Polsce.