Zapraszamy do testowania bazy Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), która zapewnia dostęp do czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

Baza CEEAS zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak: ekonomia, historia, humanistyka, prawo, a także STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Na blisko
2 000 tytułów, ponad 360 czasopism jest w języku polskim.
Test potrwa do 31 lipca 2021 r.