Od dnia 7 czerwca 2021 r. Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne przywróciły następujące usługi:

- wolny dostęp do zbiorów na miejscu w bibliotece,

- dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających korzystanie z katalogu online oraz e-zasobów UG,

- możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych z nieograniczonym dostępem do internetu w Czytelni Informacji Naukowej BG  i bibliotekach specjalistycznych,

- możliwość korzystania z pokoju pracy indywidulanej w okresie maksymalnie do 14 dni (tylko pracownicy, doktoranci i studenci UG),

- zapisy czytelników spoza UG.

Czytelnicy mogą korzystać także z urządzenia do samodzielnego wypożyczania zbiorów. Self-check  dostępny jest na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej w sąsiedztwie stanowiska bibliotekarzy. 

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące podczas korzystania z BUG

W Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych utrzymane zostają usługi biblioteczne realizowane w dotychczasowym trybie:

- zamawianie (pocztą elektroniczną) egzemplarzy do wypożyczania oraz ich samodzielny odbiór, także w książkomacie (bez egzemplarzy z czytelni).  Szczegółowe informacje,

- zwrot egzemplarzy na miejscu, także w książkomacie,

- zwrot książek odesłanych pocztą. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik. Książki należy odesłać na adres biblioteki, z której zostały wypożyczone. Na przesyłce prosimy umieścić dopisek „Zwrot książek”,

- przyjmowanie opłat za niezwrócone w terminie egzemplarze oraz prolongatę ważności konta (kwota 5 zł):
    a) na miejscu w Bibliotece Głównej lub bibliotece specjalistycznej – wyłącznie przy użyciu karty płatniczej,
    b) przelewem - wpłacając kwotę widniejąca na koncie czytelnika. Dane do przelewu

- zamawianie (pocztą elektroniczną) zbiorów do Czytelni Informacji Naukowej oraz do czytelni bibliotek specjalistycznych. Szczegółowe informacje,

- obsługa wypożyczeń międzybibliotecznych,
 
- rozliczanie obiegówek (wyłącznie pocztą elektroniczną).

W dalszym ciągu nie będą dostępne usługi reprograficzne. Studenci, doktoranci i  pracownicy UG mogą korzystać z usługi Skanowanie na życzenie.

Godziny otwarcia bibliotek